Declarația ministrului Fondurilor Europene, doamna Rovana Plumb, privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 – 2018

Hotărârea de Guvern nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (republicată)

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție