Comunicate de presă

Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcția de Comunicare, a organizat astăzi, 10 Octombrie 2019, evenimentul pentru promovarea unor proiecte de succes finanțate prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în actuala perioadă de programare.

 

Beneficiarii acestui Program Operațional, gestionat de MFE, ni s-au alăturat cu prezentări ale unor proiecte reprezentative pentru actuala perioadă de programare, din domenii precum energie și mediu, transporturi, situații de urgență ș.a. Au fost abordate, totodată, și viitoarele direcții pentru perioada de programare 2021-2027.

 

Prezentă la reuniune, secretarul de stat Ana-Maria Bușoniu, a arătat că „Este foarte important să înțelegem că, dincolo de sumele generoase alocate prin POIM, există rezultate concrete, cu un uriaș impact în viețile cetățenilor, fie că vorbim de o apă mai curată, de dotarea adecvată pentru intervenția în situații de urgență, de construirea de drumuri, de noi linii de metrou sau feroviare, de reciclarea deşeurilor, conservarea biodiversității sau monitorizarea calității aerului”.

 

Dna. Bușoniu a realizat, totodată, și o radiografie a situației actuale a POIM, arătând că există un mare progres al proiectelor, care constau, printre altele, în:

 • contracte de finanțare care acoperă dezvoltarea a 338,65 km autostradă;
 • 611 km drum național;
 • 318 km cale ferată (reabilitare pentru o viteză de circulație a trenurilor de pasageri de 160 km/h);
 • construirea a 2.693 rețele de apă și reabilitarea altor 863 km. În urma implementării acestor proiecte, cu sprijinul banilor europeni, 2,8 milioane persoane vor avea acces la apă potabilă de calitate. Pe componenta de canalizare, 3.687 km noi rețea nouă vor fi construiți  și 873 km rețea existentă vor fi reabilitați.

 

La rândul lor, beneficiarii prezenți astăzi la eveniment au prezentat următoarele proiecte:

 • podul suspendat peste Dunăre în zona Brăila (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA) – cel mai amplu proiect de infrastructură de acest tip, din țara noastră;
 • MULTI RISC – MODUL I  (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) – unul dintre cei mai de succes beneficiari români de fonduri europene;
 • aplicație Smart Metering pentru consum utilități și producție realizată (Vel Pitar);
 • reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană (Municipiul Iași);
 • reabilitarea liniei de CF Km 614 – Simeria (Compania Națională CFR SA);
 • modernizare ecluze, echipamente și instalații, faza II (Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile);
 • modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) (APA Serv Valea Jiului SA);
 • extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița (fazat – Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița SA);
 • elaborarea planului de management al sitului Natura 2000 Oituz–Ojdula

 

Toate intrevențiile beneficiarilor noștri, cărora le mulțumim pentru participare și prezentări, sunt disponibile pe pagina oficială de Facebook a MFE: https://www.facebook.com/MinisterulFondurilorEuropene/

 

Evenimentul de comunicare a rezultatelor care reflectă actuala perioadă de programare a fost cel de-al treilea din seria lansată de MFE în data de 26 septembrie, pentru asigurarea unei mai bune promovări a progreselor Programelor Operaționale gestionate de Ministerul Fondurilor Europene, cu sprjinul beneficiarilor noștri.

 

Despre Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020  (POIM)

POIM 2014-2020 răspunde provocărilor de dezvoltare identificate la nivel național în ceea ce priveşte infrastructura şi resursele.

 

Având în vedere diversitatea de investiţii în domeniul infrastructurii şi resurselor, acestea  au fost propuse spre finanţare în cadrul unui singur Program Operaţional, cu obiectiv de dezvoltare a infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene. Astfel este posibilă o creştere economică sustenabilă, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a resurselor naturale.

 

POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 10,845 mld. euro, din care 6,94 mld. prin Fondul de Coeziune şi 2,28 mld. prin Fondul European de Dezvoltare Regională, plus o cofinanţare de cca. 1,6 mld. euro. POIM este cel mai amplu Program Operațional din România și al doilea, ca anvergură, de la nivelul UE.

 

 

 

Prezentările proiectelor din cadrul evenimentului „Soluțiile pentru o infrastructură mai bună se construiesc împreună”:

 

Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan – European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h: tronsonul 2: Km 614 – Gurasada si tronsonul 3: Gurasada – Simeria

 

Prezentare video – „Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan – European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h: tronsonul 2: Km 614 – Gurasada si tronsonul 3: Gurasada – Simeria”

 

„Modernizare ecluze. Echipamente și instalații. Faza 2”

 

Portofoliul CNAIR- Best practicies – Construcția Podului de la Brăila/ Tulcea

Prezentare foto Pod Brăila 1

Prezentare foto Pod Brăila 2

Prezentare foto Pod Brăila 3

 

Prezentare video „Proiectare și execuție „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”

Prezentare video „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)”

Prezentare video „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Dâmbovița”

Prezentare video „Elaborarea planului de management al sitului Natura 2000 Oituz – Ojdula”

Prezentare video „Proiect Multirisc – Modul I”

Prezentare video „Aplicație Smart Metering pentru consum utilități și producție realizată”

 

Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosfera și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană – Etapa a II-a

 

Prezentare Programul Operațional Infrastructură Mare

 

Dialog inter-generațional: Participarea tinerilor în cadrul procesului decizional și în implementarea politicilor care vizează sectorul de apă

 

Politica de Coeziune în perioada de programare 2021-2027 – Provocări pentru sectoarele transport, mediu și energie – oportunități și condiții favorizante pentru perioada de programare financiară 2021-2027