Investii de impact

An:                    2019

Beneficiar:                  Oficiul Național Registrul Comerțului

Valoare:             40 mil. euro

Ce finanțează

  • ONRC va oferi următoarele servicii online pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri:

– accesarea informațiilor referitoare la proceduri/formulare;

– descărcarea formularelor tipizate corespunzătoare;

– încărcarea formularelor precompletate offline;

– plata taxelor aferente;

– programarea pentru accesarea diferitelor servicii;

– serviciu de suport/helpdesk;

– furnizarea de către sistem a atributelor certificate asociate identității digitale a companiilor și a persoanelor.

  • Reducerea birocrației prin:

– eliminarea documentelor existente deja în sistemele informatice ale administrației publice centrale sau locale;

– reducerea la minimum necesar a  numărului de documente printate;

– reducerea timpului de soluţionare a cererilor depuse și furnizarea online a serviciilor și posibilitatea de a se urmări fluxul documentelor;

– reducerea cheltuielilor pentru copierea și legalizarea anumitor acte;

– eliminarea timpului petrecut la ghișeu și reducerea timpului în cazul operaţiunilor care necesită prezenţa solicitantului;

– accesul online la cele mai recente informaţii publice privind reglementări, proceduri, decizii, tarife şi formulare pentru toate solicitările, cu garantarea autenticității şi integrităţii informaţiilor astfel furnizate;

– punerea la dispoziţie a unui portal securizat şi a unor aplicaţii mobile pentru terminale portabile inteligente de tip tabletă sau telefon mobil;

– integrarea, la nivelul portalului, a unei zone de tip tablou de bord, care va furniza informații în timp real despre serviciile furnizate/ stadiul soluționării cererilor;

– toate documentele vor putea fi livrate în format electronic, sub semnătură electronică calificată de la solicitant la ONRC și invers.