Comunicate de presă

Românii vor avea acces la servicii medicale mai bune datorită informatizării sistemului medical cu bani europeni. Perioada de timp necesară stabilirii unor diagnostice va fi redusă, la fel si erorile. Va fi facilitat datorită acestui sistem și accesul românilor la servicii ambulatorii de specialitate prin telemedicină (servicii medicale la distanță, asigurate prin intermediul tehnologiei).

Tot datorită informatizării, medicii vor pierde mai puțin timp cu activitățile adminsitrative și se vor putea ocupa în acest fel de pacienți, având acces rapid la o serie de informații care vor ajuta la diagnosticarea rapidă și corectă.

La nivelul sistemului sanitar, resursele disponibile vor fi controlate mai eficient, iar riscul fraudelor va fi diminuat.

Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POC (Programul Operațional Competitivitate) și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), prin OI pentru Promovarea Societății Informaționale, au lansat în consultare publică ghidul solicitantului aferent Acţiunii 2.3.3 – „Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – secțiunea e-sănătate”.

Proiectele finanțate vor avea activități integrate, cu impact strategic național, care vizează un public ţintă cât mai numeros. Alocarea indicativă pentru acest apel este de 30 milioane euro, fonduri europene.

Vor putea depune proiecte Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în parteneriat cu MCSI.

Lansarea acestui apel are loc în contextul în care orientarea strategică în domeniul e-sănătății recomandă accelerarea construirii unei rețele sigure de informații în domeniul sănătății, extinderea utilizării cardului în sănătate, prescripției electronice și dosarului electronic de sănătate, precum și asigurarea accesului la datele medicale on-line.

Până în prezent, România a implementat mai multe sisteme IT specifice sectorului medical, care funcționează în paralel și care îngreunează procesul decizional la nivel de conducere.
Ghidul este publicat pe site-ul MFE aici.

Propunerile și sugestiile pe marginea acestui document sunt așteptate până în data de 20 iulie 2018, la: tel./fax 021.311.41.12, 021.311.39.19 sau la adresa de e-mail: fonduri.oipsi@comunicatii.gov.ro.