Invitații de participare

„Servicii organizare evenimente în vederea sprijinirii Punctului Național de Contact pentru Romi în coordonarea implementării politicilor de incluziune socială a romilor”

Procedura aplicată: Procedura simplificata proprie

 

Data-limită şi locul pentru depunerea ofertelor: 25 septembrie 2019, ora:11.00 la registratura Ministerului Fondurilor Europene, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr.1-1B, cladirea Victoria OFFICE, sector 1, București (intrarea prin Str. Menuetului nr.7)

 

Operatorii economici interesati pot solicita clarificari cu privire la documentatia de atribuire pana la data de 23 septembrie 2019 la adresa de email . mirela.zoia@fonduri-ue.ro . Solicitarile de clarificari depuse dupa termenul mentionat mai sus nu vor fi luate in considerare.