Invitații de participare

Servicii de organizare evenimente în vederea aplicării principiului parteneriatului

Procedura aplicată: Procedura simplificata proprie

Data-limită şi locul pentru depunerea ofertelor: marti 16 iulie , ora:1500 la registratura Ministerului Fondurilor Europene, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr.1-1B, cladirea Victoria OFFICE, sector 1, București (intrarea prin Str. Menuetului nr.7)

Operatorii economici interesati pot solicita clarificari cu privire la documentatia de atribuire pana la data de 11 iulie 2019 la adresa de email laura.puscasu@fonduri-ue.ro Solicitarile de clarificari depuse dupa termenul mentionat mai sus nu vor fi luate in considerare.

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Servicii de organizare evenimente in vederea aplicării principiului parteneriatului

Invitatie de participare servicii organizare evenimente