Comunicate de presă Președinția Consiliului UE

Ministerul Fondurilor Europene a organizat joi și vineri, la București, conferința internațională „FSE+, un PLUS pentru viitorul nostru!” sub egida Preşedinţiei prin rotaţie a Consiliului Uniunii Europene.

Conferința a reunit peste 150 de participanți, între care oficiali de rang înalt ai Comisiei Europene, reprezentanți ai autorităților de management pentru Fondul Social European din statele membre ale Uniunii Europene, ai organizațiilor sindicale și ai angajatorilor. De asemenea, evenimentul a adus laolaltă reprezentanți ai instituțiilor din România, cu responsabilități în domeniul social.

Noul regulament referitor la Fondul Social European Plus (FSE+) este o prioritate pentru România, ca parte a pachetului legislativ privind Politica de Coeziune, pentru că investițiile în capitalul uman sunt punctul de plecare al tuturor politicilor europene. Investițiile în oameni, în aptitudinile și cunoștințele lor reprezintă răspunsul la provocările globale, mențin echitatea socială și conduc competitivitatea Europei.

Lucrările reuniunii au fost deschise de dna. Marianne Thyssen, comisarul european pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale, Competențe și Mobilitatea Forței de Muncă și de dna. Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene.

Comisarul european a anunțat începerea discuțiilor cu Parlamentul European astfel încât „finanţarea alocată României prin FSE+ să crească cu 17%. Propunem ca un sfert din acest buget să fie investit pentru incluziunea socială la nivelul statelor membre, iar 10% să fie investiţi pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor. În ultimii ani am făcut progrese, dar provocările continuă să existe”.

Ministrul Fondurilor Europene a declarat că „după 3 luni de negocieri intense, Statele Membre au ajuns, sub Presedinția română a Consiliului UE, la un compromis privind regulamentul acestui Fond. Noul FSE+ va stimula investițiile în capitalul uman și va sprijini investițiile pe dimensiunea socială, printre altele. Cetățenii noștri vor percepe mai bine valoarea pe care o generează investițiile din fonduri europene în fiecare Stat Membru.”

Pe agenda reuniunii s-au aflat evidențierea beneficiilor investițiilor FSE pentru toți cetățenii Uniunii și provocările la care trebui să răspundă noul instrument FSE+. Participanții au dezbătut necesitatea deschiderii FSE+ către viitor, prin investiția în tineri (abordarea post – 2020), în măsurile de ocupare a lor, inclusiv prin promovarea antreprenorialului. Mihaela Toader, secretar de stat MFE, a subliniat că „tinerii nu sunt un grup dezavantajat. Rezultatele unor politici publice ineficiente îi vulnerabilizează. Provocarea Fondului Social European Plus este ca acest instrument financiar să înlesnească subsidiaritatea, sustenabilitatea și solidaritatea socială în ceea ce privește tinerii”.

Participanții au pledat pentru o Europă mai socială, printr-o abordare integrată a incluziunii sociale, prin instrumente dezvoltate în comunitățile locale și prin promovarea dreptului la o viață independentă a persoanelor vulnerabile.

Despre Fondul Social European (FSE)

FSE este cel mai vechi și principalul instrument financiar al Uniunii Europene de a investi în oameni. Între 2014 și 2020, 80 de miliarde de euro din FSE sunt destinați programelor operaționale și proiectelor din statele membre. La aceasta se adaugă suma de cel puțin 3,2 miliarde de euro alocată Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. FSE sprijină formarea profesională și îi ajută pe oameni să își găsească de lucru, promovează incluziunea socială, îmbunătățește nivelul de educație și calitatea serviciilor publice din statele europene.

FSE în România

România beneficiază în actuala perioadă de programare de 5,433 miliarde euro din Fondul Social European la care se adaugă 328,905 milioane euro, suma alocată Inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”. În total, FSE în România reprezintă 15,7% din fondurile structurale și de investiții europene alocate, prin intermediul Programului Operațional Capital Uman și Programului Operațional Capacitate Administrativă.