Investii de impact

An:                    2019

Beneficiar:          Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare

Valoare:             6 mil. euro

Ce finanțează

– Extinderea şi diversificarea conectivităţii internaţionale a reţelei RoEduNet prin conectarea la un punct de conectare european important (de exemplu Viena). Reţeaua RoEduNet este conectată internaţional cu reţeaua GEANT pentru trafic de date academic şi de cercetare

– Asigurarea capacităților și caracteristicilor de trafic necesare la nivelul nodurilor județene.