Invitații de participare

Răspuns solicitare clarificări – Servicii de formare profesională în cadrul proiectului „Formare profesională a personalului MDRAPFE responsabil cu gestionarea Fondului Social European (FSE) pentru perioada 2014 – 2020”