Investii de impact

(este cel mai reprezentativ proiect integrat de infrastructura de apă și apă uzată aflat în implementare)

An:                   2018

Beneficiar:                  SC RAJA SA Constanța

Valoare:             593 mil. euro

Ce finanțează

  • Pentru sistemul de alimentare cu apă: rețea de distribuție apă potabilă nouă (146 km), reabilitare rețea de distribuție apă potabilă (274 km), surse de apă noi (29 unități), surse de apă reabilitate (13 unități), aducțiune nouă (200 km), reabilitare aducțiune (71 km), magistrală de apă nouă (3 km), reabilitare magistrală de apă (32 km), stații tratare apă noi (44 unități), reabilitare stații de tratare apă (4 unități), rezervoare înmagazinare noi (21 unități), reabilitare rezervoare înmagazinare (24 unități), stații de pompare apă noi  (26 unități), reabilitare stații pompare (20 unități);
  • Pentru sistemul de canalizare: rețea canalizare nouă (405 km), reabilitare rețea canalizare (39 km), conducte refulare noi (102 km), reabilitare conducte de refulare (32 km), stații de pompare apă uzată noi (126 unități), rebilitare stații de pompare apă uzată (12 unități), stații de epurare apă uzată care deservesc aglomerări cu peste 10.000 p.e. (1 unitate),  stații de epurare apă uzată care deservesc aglomerări sub 10.000 p.e. (4 unități), bazin de retenție (1 unitate), instalație de valorificare nămol (1 unitate).

Ce impact va avea proiectul?

  • îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în 91 de localități din 6 județe din aria de operare a RAJA SA (Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița, Brașov) și contribuie în mod semnificativ la îndeplinirea obligațiilor de conformare impuse de directivele europene privind sectorul de apă și apă uzată.