Comunicate de presă

– 100 apeluri lansate, în valoare de 4,31 mld. euro (84,55% din alocare);
– 3.048 cereri de finanțare depuse, în valoare de 7,32 mld. euro;
– 1.043 proiecte contractate, în valoare de 3,44 mld. euro;
– aprox. 925 mil. euro plăți efectuate către beneficiarii Programului Operational Capital Uman.

 

 

Progresele înregistrate de echipa Ministerului Fondurilor Europene care gestionează POCU au fost expuse astăzi de Dna. Mihaela Toader, secretar de stat în MFE, în cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare.

 

Dna. Toader a punctat, de asemenea, și obiectivele viitoare ale Programului, arătând că “dincolo de ceea ce am făcut, avem în fața noastră provocări în domenii importante pentru cetățeni – educația și incluziunea socială, cărora colegii de la ministerele responsabile trebuie să le găsească soluții potrivite și sustenabile, pentru a putea beneficia de resursele de finanțare asigurate de Ministerul Fondurilor Europene. “Contăm pe contribuția concretă a tuturor actorilor publici și privați, astfel încât la sfârșitul anului 2019 să obținem rezultate palpabile pentru cetățeni și să ne atingem, totodată, și obiectivele financiare propuse”, a arătat oficialul MFE.

 

La reuniune au mai fost prezenți Dna. Cendrine de Buggenoms, reprezentantul Comisiei Europene, Dl. Vladimir Rovinţescu, director general AM POCU, dar și reprezentanţi ai autorităților publice, ONG-uri, fundaţii și asociaţii.

 

Despre POCU:

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de România în domeniul resurselor umane. Programul continua  investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013.

Cu o alocare de 4,3 miliarde euro, POCU 2014-2020 finanţează proiecte in domeniul ocupării forţei de muncă, incluziunii sociale și educaţiei.

POCU contribuie la reducerea diferențelor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi alte State Membre ale Uniunii Europene.