Comunicate de presă

Bilanț POCU 2018:

  • 654 milioane euro solicitați la rambursare
  • 65% rata de contractare
  • 21,6% rata de absorbție

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) a transmis, astăzi, Autorităţii de Certificare din Ministerul Finanţelor Publice, o nouă declarație de cheltuieli pentru rambursarea a 411 mil. euro.

Valoarea totală a sumei ce urmează să fie rambursată României, prin POCU, ajunge astfel la 654 milioane euro pentru anul 2018, ceea ce conduce la o rată de absorbție curentă de 15%. Adăugând prefinanțările primite de la CE, în valoare de 276 mil. euro pe acest Program, valoarea totală a absorbției ajunge la 21,6% din alocare.

Aceste cifre confirmă obiectivele de absorbție asumate de România pentru acest an prin Programul Operațional Capital Uman.

Până astăzi, la nivelul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman s-au semnat contracte de finanţare pentru 978 proiecte, în valoare eligibilă totală de 3,2 mld. euro. Rata de contractare a ajuns astfel la 65%.

Plățile efectuate către beneficiari însumează 768 mil. euro. Sumele reprezintă cheltuielile eligibile efectuate din fonduri europene pentru proiectele derulate de beneficiari pentru educație, incluziunea socială, sănătate, antreprenoriat și asistență socială.

Programul Operațional Capital Uman stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de România în domeniul resurselor umane, reducând diferențele de dezvoltare economică şi socială dintre România şi alte State Membre ale UE.

POCU beneficiază de 4,3 mld. euro în actuala perioadă de programare.