Comunicate de presă

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 a semnat 72 contracte de finanțare, în valoare de 262,54 mil. euro, rata de contractare la nivelul acestui Program ajungând astfel la 88%.

Suma solicitată Comisiei Europene prin POAT pentru a fi rambursată României a ajuns la aprox. 83 mil. euro, adică 33% din fondurile UE alocate. Totodată, suma rambursată de Comisia Europeană, prin POAT, a ajuns la 72,37 mil. euro, echivalentul a aprox. 28,6% din alocare.

Evoluția POAT a fost prezentată în cadrul seminarului „Implementarea eficientă a proiectelor finanțate din POAT 2014-2020”.

Evenimentul a fost realizat în cadrul proiectului „Sprijin pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene/Ministerul Fondurilor Europene, inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin asigurarea suportului logistic necesar desfășurării activității zilnice”.

Sesiunea a fost dedicată atât beneficiarilor, cât și solicitanților care pregătesc depunerea de noi cereri de finanțare în perioada imediat următoare. Au participat reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, Ministerului Afacerilor Interne, Curții de Conturi a României, Organismului Intermediar pentru Energie, Organismului Intermediar pentru Cercetare și alte structuri implicate în sistemul de coordonare, gestionare și control FESI.

Li s-au alăturat reprezentanți ai instituțiilor publice centrale care gestionează domenii de interes pentru utilizatorii fondurilor FESI – Agenția Națională a Achizițiilor Publice (ANAP) și Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP). ANAP a prezentat ultimele modificări ale legislației privind achizițiile publice, precum și proiectele pe care instituția le implementează pentru a veni în sprijinul autorităților contractante.