Vladimir Rovințescu, director general

Email vladimir.rovintescu@fonduri-ue.ro
Telefon +4 0372 614 458; +4 0372 614 459
Fax +4 0372 614 461
Adresa Strada Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, București

CV
Declarație de avere și de interese

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane sprijină acțiunile statelor Uniunii Europene menite să ofere asistență materială celor mai sărace categorii ale populației.

România oferă ajutoare alimentare și asistență materială de bază prin intermediul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD).

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD)

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane sprijină acțiunile statelor Uniunii Europene menite să ofere asistență materială celor mai sărace categorii ale populației.
România oferă ajutoare alimentare și asistență materială de bază prin intermediul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD).

Programul contribuie la consolidarea coeziunii sociale și la reducerea sărăciei extreme prin distribuirea de alimente de bază (sub formă de pachete alimentare și mâncare preparată), de materialele școlare pentru copii, trusouri pentru nou-născuți, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte și produse de igienă către persoanele cele mai defavorizate. Ajutorul European prin POAD este completat de schemele naționale care se adresează persoanelor aflate în sărăcie extremă.

POAD a fost aprobat de Comisia Europeană în noiembrie 2014 prin Decizia nr. C(2014) 9102 final. Ulterior, Programul a fost modificat prin Decizia nr. C(2015)7016 din octombrie 2015, respectiv prin Decizia nr. C(2017)1086 din februarie 2017.

Alocarea financiară pentru acest Program Operațional este de 518.838.876 euro, din care 441.013.044 euro, respectiv 85%, reprezintă contribuția din partea Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD), diferența de 15% reprezentând cofinanțarea națională.

Pentru punerea în aplicare a programului, s-a elaborat Hotărârea Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea POAD, modificată prin HG nr. 80/2015, HG nr. 627/2015 şi HG 909/2016. O nouă Hotărâre de Guvern este în lucru la ora actuală, pentru a reflecta noua versiune a POAD, aprobată de Comisia Europeană în februarie 2017.

Operațiunile prevăzute în program, precum și alocarea financiară totală pentru fiecare operațiune, sunt:

 • Distribuția de ajutoare alimentare (lipsa alimentelor de bază) – 409.496.933 euro
 • Distribuția de materiale școlare (lipsa materialelor școlare) – 27.000.000 euro
 • Distribuția trusourilor pentru nou-născuți – 12.000.000 euro
 • Distribuția articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte etc. pentru persoanele fără adăpost – 6.000.000 euro
 • Distribuția produselor de igienă – 38.400.000 euro
 • Asistență tehnică – 25.941.943 euro

Grupul țintă (destinatarii finali ai tipurilor de ajutoare prevăzute prin program) este descris la art. 3 (1) din Program și acoperă întreg teritoriul țării.

Sistemul instituțional pentru implementarea programului este format din următoarele organisme cheie:

Beneficiari:

 1. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Beneficiar, responsabil de inițierea și implementarea operațiunilor, cu excepția celor privind materialele școlare;
 2. Ministerul Educației Naționale, în calitate de Beneficiar, responsabil de inițierea și implementarea operațiunilor privind materialele școlare;

Organizații partenere:

Organizații partenere, organisme publice și/sau organizații nonprofit care distribuie alimentele și/sau asistența materială de bază și oferă totodată măsuri auxiliare, direct sau prin intermediul altor organizații partenere;

Sistemul de management:

 1. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, responsabilă cu gestionarea programului operațional în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;
 2. Autoritatea de Certificare și Plată (ACP) din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de Autoritate de Certificare pentru POAD;
 3. Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, în calitate de Autoritate de Audit pentru POAD.

Documente program:

Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate – versiune actualizată, februarie 2017

 Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate – versiune actualizată, februarie 2017

Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (word) – octombrie 2015

Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (pdf) – noiembrie 2014

Evaluare ex-ante – word

Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de Ajutor European destinat celor mai Defavorizate Persoane

HG nr. 799 din 17 septembrie 2014 privind implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate

Angajament de implementare a politicilor antifrauda: POAD

DOMENII FINANTARECALENDAR LANSARIIMPLEMENTARE PROGRAMREZULTATE IMPLEMENTARE
Pentru implementarea POAD se vor selecta următoarele tipuri de operaţiuni:

Pentru P1. precaritatea alimentară (lipsa alimentelor de bază)

A. Pentru pachetele de alimente:

(a) achiziţia de alimente de bază
(b) distribuirea de pachete către destinatarii finali
(c) măsuri auxiliare

B. Pentru mâncare preparată:

(a) costul mâncării,
(b) distribuirea mâncării către destinatarii finali
(c) măsuri auxiliare

Pentru P2. precaritate materială de bază 

C. P2.1. Lipsa materialelor școlare pentru copii:

(a) achiziţia de rechizite şcolare şi ghiozdane;
(b) distribuirea de rechizite şcolare şi ghiozdane;

D. P2.2 Lipsa trusourilor pentru nou-născuți

(a) achiziţia de trusouri;
(b) distribuirea de trusouri;
(c) măsuri auxiliare

E. P2.3. Lipsa articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, a sacilor de dormit etc.

(a) achiziţia articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, a sacilor de dormit etc;
(b) distribuirea articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, a sacilor de dormit etc;
(c) măsuri auxiliare

F. P2.4 Lipsa produselor de igiena

(a) achiziţia produselor de igienă
(b) distribuirea produselor de igienă
(c) măsuri auxiliare.

G. Activităţi în domeniul asistenţei tehnice

MATERIALE INFORMATIVE
Materiale informative (POAD)
ALTE DOCUMENTE
Alte documente (POAD)

Rezumat – Raport Anual de Implementare POAD 2014 – 2020, aferent anului 2018

Momentan nu exista informații disponibile.

Data publicare Titlu Descriere Categorie anunt Status
26 august 2019 POAD: 27 milioane euro pentru rechizite pentru copiii dezavantajați Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (AM POAD), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, lansează apelul  „Acordarea de materiale școlare”.   Scopul acestui apel este prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii de către cei mai dezavantajați copii din învățământul de stat preșcolar, primar şi gimnazial, care urmează cursuri de zi. Prin acest apel va fi finanțată acordarea rechizitelor de care acești copii Anunturi AMPOAD Active
08 august 2019 Consultare publică: Ghidul POAD „Acordarea de materiale școlare” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului - condiții specifice „Acordarea de materiale școlare” -  Operațiunea POAD „Precaritate materială de bază (lipsa materialelor școlare)”.   Scopul apelului este prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii de către copiii din familii dezavantajate.   Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la Anunturi AMPOAD Active
10 mai 2019 Anunţ de începere proiect – „Sprijin pentru MDRAPFE în vederea gestionării și implementării POAD prin asigurarea suportului logistic” Anunţ de începere proiect -„Sprijin pentru MDRAPFE în vederea gestionării și implementării POAD prin asigurarea suportului logistic”, cod proiect MySMIS 116913, D.F. nr. 67696/DGPECU/14.09.2018 Anunturi AMPOAD Active