Data publicare Titlu Descriere Categorie anunt Status
12 decembrie 2019 Lista plăților POC – 12 decembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 12 decembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
11 decembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 11 decembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 11 decembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
10 decembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 10 decembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 10 decembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
10 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 6 – 9 decembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 6 - 9 decembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
06 decembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 6 decembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 6 decembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
06 decembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 6 decembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 6 decembrie 2019 Anunturi AMPOIM Active
06 decembrie 2019 Instrucțiunea Organismului Intermediar pentru Transport nr. 8/ 2019 privind condițiile depunerii cererilor de rambursare în decembrie 2019 Organismului Intermediar pentru Transport publică Instrucțiunea nr. 8/29.11.2019 privind condițiile depunerii cererilor de rambursare în decembrie 2019. Anunturi AMPOIM Active
06 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 5 decembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 5 decembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
05 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 3 – 4 decembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 3 - 4 decembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
05 decembrie 2019 POCU: Lista cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelurile „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică listele finale ale cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/476/4/18/ „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri - Regiuni mai puțin dezvoltate” și POCU/478/4/18/„Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri Anunturi AMPOCU Active
04 decembrie 2019 POCU: Apelul pentru prevenirea, depistarea precoce, diagnosticul și tratamentul pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C – etapa II”.   Obiectivul apelului este creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către Anunturi AMPOCU Active
04 decembrie 2019 POCU: Apelul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân – etapa II” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa II”.   Obiectivul apelului este creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru Anunturi AMPOCU Active
04 decembrie 2019 POCU: Apelul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa II”.   Apelurile vor finanța programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale pentru pacienții care au vârsta cuprinsă între 50-74 ani și locuiesc în regiunile: Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est Anunturi AMPOCU Active
04 decembrie 2019 POCU: Apelul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa II”.   Apelul va finanța programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin.   Activități eligibile: • furnizarea serviciilor de sănătate din programele regionale Anunturi AMPOCU Active
04 decembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 4 decembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 4 decembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
03 decembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 3 decembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 3 decembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
03 decembrie 2019 AM POC actualizează ghidul „Dezvoltarea RoEduNet” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Educației și Cercetarii anunță modificarea „Ghidului aferent Acțiunii 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale. Tip Proiect: Dezvoltarea RoEduNet”, prin Anunturi AMPOC Active
03 decembrie 2019 POCU: Solicitare de clarificare privind proiectele depuse în cadrul apelului „Stagii de practică pentru studenți” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 3 decembrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/626/6/13 „Stagii de practică pentru studenți”.   Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare Anunturi AMPOCU Active
03 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 2 decembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 2 decembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
02 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 28 – 29 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 28 - 29 noiembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
29 noiembrie 2019 POIM: Rată forfetară de 6% pentru proiectele de apă și apă uzată Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare publică Instrucțiunea nr. 24/2019 pentru aplicarea unitară a ratei forfetare de 6% pentru proiectele finanțate în cadrul POIM, sub-sectoarele de apă și apă uzată.   Anexă Instrucțiunea nr. 24/ 22/11/2019. Anunturi AMPOIM Active
29 noiembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 29 noiembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 29 noiembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
29 noiembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 29 noiembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 29 noiembrie 2019 Anunturi AMPOIM Active
29 noiembrie 2019 POCU: Proiectele în cadrul apelului „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă pot fi depuse până la data de 31 decembrie 2019 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la Ghidul „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă”.   Perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului este prelungită până la data de 31 decembrie 2019. Anunturi AMPOCU Active
29 noiembrie 2019 POCU: Proiectele în cadrul apelului „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular” pot fi depuse până la data de 31 ianuarie 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul „Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”, aprobat prin Ordinul 2493/ 28/11/2019.   Perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului este prelungită până la data de 31 ianuarie 2020, ora 16:00. Anunturi AMPOCU Active
29 noiembrie 2019 POCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Bunicii Comunității Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/656/4/4/ „Bunicii Comunității Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării”.   Începând cu data de 02 decembrie 2019 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS Anunturi AMPOCU Active
28 noiembrie 2019 POCU: Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul de proiecte POCU/633/6/14 „Stagii de practică pentru elevi”- Regiuni mai puțin dezvoltate.   Începând cu data de 28 noiembrie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Anunturi AMPOCU Active
28 noiembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 28 noiembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 28 noiembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
28 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 25 – 27 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 25 - 27 noiembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
28 noiembrie 2019 AM POCU actualizează ghidul solicitantului pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL – Etapa a III-a Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capitalul Uman publică corrigendum-ul la Ghidul solicitantului condiții specifice pentru depunerea în Sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locale (GAL) în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) - Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității), aprobat prin Ordinul 2488/ 28/11/2019   Modificările vizează: • introducerea categoriei de Anunturi AMPOCU Active
28 noiembrie 2019 POCU: Proiectele în cadrul apelului „Dezvoltarea serviciilor de educație antrepreșcolară” pot fi depuse până la data de 10 ianuarie 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul „Dezvoltarea serviciilor de educație antrepreșcolară”, axa prioritară 6 - Educație și competențe, obiectivul specific 6.2., aprobat prin Ordinul nr. 2482/ 26.11.2019.   Modificarea vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor până la data de 10 ianuarie 2020. Anunturi AMPOCU Active
27 noiembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 27 noiembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 27 noiembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
26 noiembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 25 noiembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 25 noiembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
26 noiembrie 2019 AM POC publică Ghidul aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 publică Ghidul solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare, axa prioritară: 1, Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, obiectivul specific 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate.   Activități eligibile: • investiții în facilități de cercetare-dezvoltare comune ale clusterului; • Anunturi AMPOC Active
25 noiembrie 2019 AM POCU publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/303/5/2/  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/303/5/2/ Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori- Regiuni mai puțin dezvoltate.   Începând cu data de 25 noiembrie 2019, solicitanții ale Anunturi AMPOCU Active
25 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 21 – 22 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 21 - 22 noiembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
22 noiembrie 2019 AM POCU publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/304/5/2 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/304/5/2 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori; Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de Anunturi AMPOCU Active
22 noiembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 22 noiembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 22 noiembrie 2019 Anunturi AMPOIM Active
22 noiembrie 2019 POCU: Solicitare de clarificare în etapa de evaluare tehnică și financiară în cadrul apelului „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 25 noiembrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, Anunturi AMPOCU Active
21 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 20 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 20 noiembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
21 noiembrie 2019 Corrigendum privind Instrucțiunea nr. 18/2019 privind modul de calcul al indicatorilor de realizare CO24/25 și raportarea în MySMIS Corrigendum Instrucțiunea nr. 18/17/04/2019 privind modul de calcul al indicatorilor de realizare CO24/25 și raportarea în MySMIS Anunturi AMPOC Active
21 noiembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 21 noiembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 21 noiembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
21 noiembrie 2019 AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/462/4/15/ Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/462/4/15/Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate - Regiuni mai puțin dezvoltate”. Anunturi AMPOCU Active
20 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 18 – 19 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 18 - 19 noiembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
19 noiembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 19 noiembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 19 noiembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
18 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 14 – 15 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 14 - 15 noiembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
18 noiembrie 2019 AM POCU prelungește perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „România profesională – Întreprinderi competitive” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul „România profesională – Întreprinderi competitive” - POCU 2014 – 2020, axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, obiectivul specific 3.8.   Perioada de depunere a proiectelor a fost prelungită până la data de 31 ianuarie 2020, ora 16:00.   Totodată, sunt făcute clarificări în privința valorii maxime a ajutorului de Anunturi AMPOCU Active
15 noiembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 15 noiembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 15 noiembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
15 noiembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 15 noiembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 15 noiembrie 2019 Anunturi AMPOIM Active
14 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 13 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 13 noiembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
14 noiembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 14 noiembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 14 noiembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
13 noiembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 13 noiembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 13 noiembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
13 noiembrie 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 octombrie 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 31 octombrie 2019:   Situația contestațiilor depuse în cadrul POIM – 31 octombrie 2019: Anunturi AMPOIM Active
13 noiembrie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 octombrie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 octombrie 2019, disponibilă în pdf și excel Anunturi AMPOIM Active
13 noiembrie 2019 POCU: Solicitare clarificări în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 13 noiembrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/633/6/14 „Stagii de practică pentru elevi”.   Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare Anunturi AMPOCU Active
13 noiembrie 2019 POC: Centralizatorul cu observațiile exprimate în cadrul procesului de consultare publică – Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD, proiecte pentru clustere de inovare Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate publică „Centralizator cu observațiile exprimate în cadrul procesului de consultare publică - Acțiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD, proiecte pentru clustere de inovare Anunturi AMPOC Active
13 noiembrie 2019 AM POCU publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte: POCU/476 și POCU/478 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte: POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate si POCU/478/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii Anunturi AMPOCU Active
13 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 12 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 12 noiembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
12 noiembrie 2019 POIM: Instrucțiunea nr. 23/2019 privind utilizarea Metodologiei de cuantificare a valorii unor modificări contractuale Autoritatea de Management pentru Programul Infrastructură Mare emite Instrucțiunea nr. 23/12.11.2019 privind utilizarea metodologiei de cuantificare a valorii unor modificări contractuale în aplicarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6906/23.11.2017 și de cuantificare a valorii unor modificări contractuale nesubstanțiale în aplicarea Instrucțiunii Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) nr. 1/2016 și a instrucțiunii ANAP nr. 3/2017. Anunturi AMPOIM Active
12 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 11 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 11 noiembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
11 noiembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 11 noiembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 11 noiembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
08 noiembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 8 noiembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 8 noiembrie 2019 Anunturi AMPOIM Active
05 noiembrie 2019 AM POIM actualizează planurile de management/ acțiune pentru finanțarea proiectelor destinate protecţiei şi conservării biodiversităţii şi refacerii ecosistemelor degradate Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare actualizează Anexa 8 - Informaţii privind planurile de management şi planurile de acţiune aprobate pentru ariile naturale protejate / speciile de interes național, aferentă ghidului „Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate” - axa prioritară 4, obiectivul specific 4.1.   Reamintim Anunturi AMPOIM Active
05 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 31 octombrie – 4 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 31 octombrie - 4 noiembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
05 noiembrie 2019 Lista proiectelor POCU contractate până la 31 octombrie 2019 Lista proiectelor POCU contractate până la 31 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
04 noiembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 4 noiembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 4 noiembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
04 noiembrie 2019 AM POCU – Solicitare clarificări Apelurile POCU/303/5/2/ și POCU/304/5/2/ Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 informează solicitanții că începând cu data de 04 noiembrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul: • Apelului de proiecte POCU/303/5/2/- Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe Anunturi AMPOCU Active
01 noiembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 1 noiembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 1 noiembrie 2019 Anunturi AMPOIM Active
31 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 31 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 31 octombrie 2019 Anunturi AMPOC Active
31 octombrie 2019 AM POAT a revizuit ghidul solicitantului Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a revizuit Ghidului solicitantului POAT 2014-2020.   Acțiuni sprijinite și activități:   1. Axa prioritară 1: „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din fondurile ESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”. - întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din fondurile ESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature; - asistență orizontală Anunturi AMPOAT Active
31 octombrie 2019 Solicitare clarificări în etapa evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Bunicii Comunității – Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 31 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte „Bunicii Comunității - Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice - Teritoriul  ITI Delta Dunării”, POCU/656/ 4/4/ Reducerea numarului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile Anunturi AMPOCU Active
31 octombrie 2019 POIM: 150,4 mil. euro euro pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul „Creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor”, axa prioritară 8. „Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale”, obiectivul specific 8.1 „Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile” și obiectivul specific 8.2 „Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Anunturi AMPOIM Active
31 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 30 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 30 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
30 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 28 – 29 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 28 - 29 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
30 octombrie 2019 Consultare publică POCU: Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare ghidul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa II”, axa prioritară 4/ prioritatea de investiții 9.iv/ obiectivul specific 4.9.   Obiectivul apelului este creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic Anunturi AMPOCU Active
29 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 29 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 29 octombrie 2019 Anunturi AMPOC Active
29 octombrie 2019 POIM: Notă pentru clarificarea aspectelor metodologice privind evaluare cererilor de finanțare pentru activități de tip D în cadrul apelului „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică o Notă pentru clarificarea aspectelor metodologice privind evaluare cererilor de finanțare pentru activități de tip D în cadrul axei prioritare 4/ obiectivul specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”.     Anunturi AMPOIM Active
28 octombrie 2019 Corrigendum la ghidul solicitantului pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL – Etapa a III-a Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul solicitantului condiții specifice pentru depunerea în SistemuL MySMIS a  cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locale (GAL) în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală - Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității  - axa prioritară 5/ prioritatea de Anunturi AMPOCU Active
28 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 28 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 28 octombrie 2019 Anunturi AMPOC Active
28 octombrie 2019 Instrucțiunea nr. 33/ 2019 privind decontarea costurilor salariale în cadrul Programului Operațional Competitivitate Instrucțiunea nr. 33/ 25.10.2019 privind decontarea costurilor salariale în cadrul Programului Operațional Competitivitate   Anunturi AMPOC Active
28 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 25 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 25 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
28 octombrie 2019 POCU lansează apelul „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelurile „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs” - axa prioritară 6 , obiectivul specific 6.1. Creșterea numărului de tineri NEETs  șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO (Serviciului Public de Ocupare) care se reîntorc în educație în programe de tip a Anunturi AMPOCU Active
28 octombrie 2019 POCU: 23 mil. euro pentru sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție socială Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelurile „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială - axa prioritară 4/ prioritatea de investiții 9.iv/ obiectievtivele specifice 4.12 și  4.13. Un apel va finanța proiecte în regiunile mai puțin dezvoltate, iar altul – regiunea dezvoltată București- Ilfov.   Apelurile de proiecte vor Anunturi AMPOCU Active
25 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 25 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 25 octombrie 2019 Anunturi AMPOC Active
25 octombrie 2019 Ordin 1891/ 18.10.2019 privind modificarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.3.1 „Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data si Big Data – Secțiunea E-guvernare și Open Data” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale anunță modificarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.3.1. „Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Anunturi AMPOC Active
25 octombrie 2019 Ordin 639/22.10.2019 privind modificarea și completarea Anexei la Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică nr. 9319/31.08.2016 pentru aprobarea ghidului solicitantului „Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități (proiecte fazate)”  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovarii anunță modificarea și completarea Anexei la Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică nr. 9319/31.08.2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru tipul de proiect ”Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universități (proiecte fazate)” din cadrul Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD.       Anunturi AMPOC Active
25 octombrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 25 octombrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 25 octombrie 2019 Anunturi AMPOIM Active
25 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 24 octombrie 2019 Lista plăților POCU - 24 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
24 octombrie 2019 Ordinul nr. 2020/2019 pentru modificarea Anexei Ordinului ministrului Fondurilor Europene nr. 2786/2015 pentru aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare Ordinul nr. 2020/ 23 octombrie 2019 pentru modificarea Anexei Ordinului ministrului Fondurilor Europene nr. 2786/2015 pentru aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare Anunturi AMPOIM Active
24 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 23 octombrie 2019 Lista plăților POCU – 23 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
23 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 22 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 22 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
23 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 23 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 23 octombrie 2019 Anunturi AMPOC Active
22 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 21 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 21 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
22 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 22 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 22 octombrie 2019 Anunturi AMPOC Active
21 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 21 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 21 octombrie 2019 Anunturi AMPOC Active
21 octombrie 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 30 septembrie 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 30 septembrie 2019:  

Situația contestațiilor – 30 septembrie 2019:

 
Anunturi AMPOIM Active
21 octombrie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 30 septembrie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 30 septembrie 2019, disponibilă în .excel și .pdf   Anunturi AMPOIM Active
21 octombrie 2019 Lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității – apelul „Bunicii Comunității – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/656/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale, denumire apel „Bunicii Comunității - Servicii sociale și socio-medicale Anunturi AMPOCU Active
21 octombrie 2019 POCU – lista proiectelor contractate până la data 30 septembrie 2019 POCU - lista proiectelor contractate până la data 30 septembrie 2019   Anunturi AMPOCU Active
21 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare – 17 – 18 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare - 17 - 18 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
18 octombrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 18 octombrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 18 octombrie 2019 Anunturi AMPOIM Active
18 octombrie 2019 AM POCU modifică „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene modifică documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” prin Ordinul nr. 1848/2019.   Modificările vizează: - Aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Anunturi AMPOCU Active
18 octombrie 2019 AM POCU prelungește perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Măsuri de educație de tip A doua șansă” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de educație de tip A doua șansă” - axa prioritară 6/ prioritatea de investiții 10.i/ obiectivele specifice 6.4 și 6.6.   Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de transmitere a proiectelor în sistemul electronic MySMIS până la data de 19 decembrie 2019, ora 16.00. Anunturi AMPOCU Active
18 octombrie 2019 Lista proiectelor respinse după etapa conformității administrative și a eligibilității – apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate” Autoritatea de Management Programul Operațional Capitalul Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung - Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități Anunturi AMPOCU Active
18 octombrie 2019 Lista contractelor semnate/ reziliate POC 2014 – 2020 – actualizare 17 octombrie 2019 Lista contractelor semnate/ reziliate POC 2014 – 2020 - actualizare 17 octombrie 2019       Anunturi AMPOC Active
17 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 17 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 17 octombrie 2019   Anunturi AMPOC Active
17 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 16 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 16 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
16 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 16 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 16 octombrie 2019 Anunturi AMPOC Active
16 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 15 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 15 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
15 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 15 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 15 octombrie 2019 Anunturi AMPOC Active
15 octombrie 2019 Instrucțiunea nr. 32/ 2019 privind modificarea prevederilor specifice ale contractului de finanțare prin introducerea aprobării prin notificare a contractelor subsidiare pentru proiectele de tip G tripartite Instrucțiunea nr. 32/ 14.10.2019 privind modificarea prevederilor specifice ale contractului de finanțare prin introducerea aprobării prin notificare a contractelor subsidiare pentru proiectele de tip G tripartite   Anunturi AMPOC Active
15 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 14 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 14 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
15 octombrie 2019 POCU: Completări la ghidul „Diaspora Start Up” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene aduce completări ghidului „Diaspora Start Up” prin Ordinul nr. 1837/ 14 octombrie 2019.       Anunturi AMPOCU Active
14 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 10 – 11 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 10 - 11 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
11 octombrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 11 octombrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 11 octombrie 2019 Anunturi AMPOIM Active
11 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 10 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 10 octombrie 2019 Anunturi AMPOC Active
10 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 9 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 9 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
10 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 10 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 10 octombrie 2019 Anunturi AMPOC Active
10 octombrie 2019 Lista proiectelor contractate POAT – actualizată la 30 septembrie 2019 Lista proiectelor contractate POAT – actualizată la 30 septembrie 2019 Anunturi AMPOAT Active
10 octombrie 2019 POCU: Lista de întrebări și răspunsuri referitoare la Ghidul pentru depunerea în MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL – Etapa a III-a Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista de întrebări și răspunsuri frecvente cu privire la prevederile Ghidului solicitantului – condiții speciale pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locale (GAL) în cadrul  Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) – Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității, axa prioritară 5, prioritatea de investiții Anunturi AMPOCU Active
09 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 9 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 9 octombrie 2019 Anunturi AMPOC Active
09 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 7 – 8 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 7 - 8 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
09 octombrie 2019 Solicitare clarificări în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, pentru apelul de proiecte „Bunicii Comunității –  Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data 09 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte „Bunicii Comunității - Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice - TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII”, POCU/656/ 4/4/ Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin Anunturi AMPOCU Active
08 octombrie 2019 Consultare publică: Apel POCU pentru sprijinirea doctoranzilor și cercetătorilor Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman lansează în consultare ghidul „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectiv specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, Anunturi AMPOCU Active
08 octombrie 2019 AM POCU prelungește apelul „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum-ul la GS - CS „Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”, aferent axei prioritare 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific: 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament Anunturi AMPOCU Active
08 octombrie 2019 AM POCU prelungeste perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Dezvoltarea Serviciilor de Educație Antrepreșcolară” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Dezvoltarea Serviciilor de Educație Antrepreșcolară”, aferent Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 , Axa Prioritară 6: „Educație și competențe”, Obiectivul Specific 6.2 „Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând Anunturi AMPOCU Active
07 octombrie 2019 AM POCU informează solicitanții că vor primi solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung – Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate, regiuni mai putin dezvoltate” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 08 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, Anunturi AMPOCU Active
07 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 4 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 4 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
04 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 4 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 4 octombrie 2019 Anunturi AMPOC Active
04 octombrie 2019 Apeluri POCU închise – Număr cereri de finanțare depuse iulie-septembrie 2019 Apeluri POCU închise - Număr cereri de finanțare depuse în perioada iulie-septembrie 2019   Anunturi AMPOCU Active
04 octombrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 4 octombrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 4 octombrie 2019 Anunturi AMPOIM Active
04 octombrie 2019 Anunț solicitare clarificări etapa CAE apeluri POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate și POCU/478/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai dezvoltate,” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 04 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio - profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin Anunturi AMPOCU Active
03 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 3 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 3 octombrie 2019   Anunturi AMPOC Active
03 octombrie 2019 Instrucțiunea nr. 6 privind Metodologia de actualizare a prețului contractelor de derulare a procedurii de atribuire, contracte încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016 respectiv a Legii nr. 99/2016, a căror procedură de atribuire a fost inițiată și derulată în baza OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, din cadrul proiectelor finanțate prin POIM, axele 1-2 Instrucțiunea nr. 6 privind Metodologia de actualizare a prețului contractelor de derulare a procedurii de atribuire, contracte încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016 respectiv a Legii nr. 99/2016, a căror procedură de atribuire a fost inițiată și derulată în baza OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, din cadrul proiectelor finanțate prin POIM, axele 1-2.   Instrucțiunea a fost emisă de catre Anunturi AMPOIM Active
03 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 30 septembrie – 2 octombrie 2019 Lista plăților POCU - 30 septembrie - 2 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
02 octombrie 2019 Ordinul nr. 1746/01.10.2019 și 908/26.09.2019 privind modificarea ghidurilor solicitantului aferente Acțiunilor 2.3.1., 2.3.2. și 2.3.3 Autoritatea de Management Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene împreună cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale anunță modificarea ghidurilor solicitantului aferente Acțiunilor 2.3.1., 2.3.2. și 2.3.3   Anunturi AMPOC Active
01 octombrie 2019 POCU – 60 mil. euro pentru proiectele de dezvoltare profesională a persoanelor cu un nivel scăzut de calificare și cu vârsta de peste 40 de ani din zonele defavorizate Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului „Creșterea nivelului de calificare a angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.12. „Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și Anunturi AMPOCU Active
30 septembrie 2019 Instrucțiunea nr. 31 pentru completarea Instrucțiunii nr. 13 privind modul de calcul și raportare a valorii indicatorului CO27 „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” de către beneficiarii POC Axa 1 Instrucțiunea nr. 31/30.09.2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 13/02.04.2019 privind modul de calcul și raportare a valorii indicatorului CO27 „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” de către beneficiarii POC Axa 1 Anunturi AMPOC Active
30 septembrie 2019 Lista beneficiarilor start-up POCU – 18 septembrie 2019 Centralizator start-upuri POCU - 18 septembrie 2019   [smartslider3 slider=14]   Anunturi AMPOCU Active
30 septembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 30 septembrie 2019 Lista plăților POC - 30 septembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
30 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 27 septembrie 2019 Lista plăților AM POCU - 27 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
30 septembrie 2019 Instrucțiunea nr. 22/ 2019 privind aplicarea Regulamentului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal Instrucțiunea nr. 22/ 2019 privind aplicarea Regulamentului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, emisă de către AM POIM la data de 20 septembrie 2019   Anunturi AMPOIM Active
27 septembrie 2019 Instrucțiunea nr. 30 din 27 septembrie 2019 privind raportarea în sistemul electronic MySMIS a valorilor indicatorilor de realizare/ rezultat pentru proiectele fazate non majore finalizate din cadrul axei prioritare 2, POC 2014 – 2020 Instrucțiunea nr. 30 din 27 septembrie 2019 privind raportarea în sistemul electronic MySMIS a valorilor indicatorilor de realizare/ rezultat pentru proiectele fazate non majore finalizate din cadrul axei prioritare 2, POC 2014 - 2020.     Anunturi AMPOC Active
27 septembrie 2019 Ordinul nr. 1726/ 2019 privind completarea GS CS „România Start Up Plus”, aferent POCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1839/ 2016 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1726/ 2019 privind completarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice "Romania Start Up Plus, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3- „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1839/2016, Anunturi AMPOCU Active
27 septembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 27 septembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 27 septembrie 2019 Anunturi AMPOIM Active
27 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 25 – 26 septembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 25 - 26 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
26 septembrie 2019 Ordinul privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin.(4) din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul POCU, aferentă POCU 2014 – 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1629 din 12 septembrie 2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, Anunturi AMPOCU Active
26 septembrie 2019 Ordinul de revizuire a schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1626 din 12 septembrie 2019 de modificare și consolidare a schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.   Ordinul 1626/2019 Anunturi AMPOCU Active
26 septembrie 2019 Ordinul de revizuire a schemei de ajutor de minimis „România Start-Up Plus”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1627 din 12 septembrie 2019 de modificare și consolidare a schemei de ajutor de minimis „România Start-Up Plus”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.   Ordinul Anunturi AMPOCU Active
26 septembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 26 septembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 26 septembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
26 septembrie 2019 AM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12/ „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților” - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați - Regiuni mai puțin dezvoltate.   Anunturi AMPOCU Active
26 septembrie 2019 POCU lansează în consultare publică Ghidul – Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii  NEETs (tineri care nu sunt înscriși într-un program de educație, ocupare sau formare profesională )”- AP 6/ PI 8.ii/ OS 6.1.   Apelul urmărește creșterea accesului la măsuri de educație pentru tinerii Anunturi AMPOCU Active
25 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 24 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 24 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
24 septembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 24 septembrie 2019 Lista plăților POC - 24 septembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
24 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 23 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 23 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
24 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 20 septembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 20 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
23 septembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 23 septembrie 2019 Lista plăților POC - 23 septembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
23 septembrie 2019 POIM: 175 milioane euro pentru protecţia şi conservarea biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare lansează Ghidul solicitantului pentru Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate, aferent axei prioritare 4 – „Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calitătii aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric”, obiectivul specific 4.1 „Creșterea gradului de Anunturi AMPOIM Active
20 septembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 20 septembrie 2019 Lista plăților POIM - 20 septembrie 2019 Anunturi AMPOIM Active
20 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 18 – 19 septembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 18 - 19 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
18 septembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 18 septembrie 2019 Lista plăților POC - 18 septembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
18 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 16 – 17 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 16 - 17 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
18 septembrie 2019 POIM: Contract de finanțare aferent ghidurilor solicitantului pentru Axa Prioritară 1 (OS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ) și Axa Prioritară 2 (OS. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) Contract de finanțare aferent ghidurilor solicitantului POIM pentru axele prioritare 1 și 2 - Anexa 6 (OS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7   Anunturi AMPOIM Active
17 septembrie 2019 POIM alocă 88.7 mil. euro pentru promovarea investițiilor în creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică Ghidului solicitantului pentru „Creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor”, Axa prioritară 8 „Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale”, Obiectivul specific 8.1 „Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile”, și Obiectivul Anunturi AMPOIM Active
16 septembrie 2019 POIM: Apelul „Consolidarea Capacității de reacție în caz de dezastre” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul ghidul solicitantului „Consolidarea Capacității de reacție în caz de dezastre”.   Scopul apelului vizează promovarea investiţiilor pentru consolidarea capacităţii de reacţie în caz de dezastre pentru a diminua pierderile umane şi materiale, precum şi creşterea gradului de conştientizare a populaţiei şi autorităţilor în legătură cu riscul producerii dezastrelor.   Bugetul apelului este de Anunturi AMPOIM Active
16 septembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 16 septembrie 2019 Lista plăților POC - 16 septembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
16 septembrie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 august 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – la 31 august 2019, disponibile în .excel și .pdf  Anunturi AMPOIM Active
16 septembrie 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 august 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 31 august 2019:   Situația contestațiilor – 31 august 2019:   Anunturi AMPOIM Active
16 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 12 – 13 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 12 - 13 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
13 septembrie 2019 POCU: 81 mil. euro pentru reducerea numărului de persoane în risc de sărăcie și excluziune socială Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității).   Bugetul apelului este de 81,2 milioane euro, iar proiectele finanțate vor sprijini reducerea numărului de persoane în Anunturi AMPOCU Active
13 septembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 13 septembrie 2019 Lista plăților POIM - 13 septembrie 2019 Anunturi AMPOIM Active
12 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 11 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 11 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
12 septembrie 2019 Lansare apel POCU: 5 mil. euro pentru finanțarea stagiilor de practică ale elevilor din Delta Dunării Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul Stagii de practică pentru elevi - teritoriul ITI Delta Dunării - axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv Anunturi AMPOCU Active
12 septembrie 2019 Anunț de începere proiect – promovarea impactul Politicii de Coeziune Anunț de începere proiect - promovarea impactul Politicii de Coeziune Anunturi AMPOAT Active
12 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 10 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 10 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
11 septembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 11 septembrie 2019 Lista plăților POC - 11 septembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
11 septembrie 2019 AM POCU publică lista finală a proiectelor selectate aferentă apelului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista finală a proiectelor selectate, aferentă apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”.   În cadrul apelului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, cu o alocare totală de 70 mil. euro, au fost depuse 307 proiecte Anunturi AMPOCU Active
10 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 6 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 6 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
09 septembrie 2019 Lista plăților POC actualizare 9 septembrie 2019 Lista plăților POC - 9 septembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
06 septembrie 2019 Lista plăților POC actualizare 6 septembrie 2019 Lista plăților POC - 6 septembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
06 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 5 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 5 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
06 septembrie 2019 Lista plăților POIM actualizare 6 septembrie 2019 Lista plăților POIM - 6 septembrie 2019 Anunturi AMPOIM Active
05 septembrie 2019 Consultare publică: Ghid pentru sprijinirea integrării sociale și profesionale a tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție special.   Apelul este lansat în condițiile în care tinerii instituționalizați au carențe în a interactiona corect cu autoritățile și dificultăți în găsirea și păstrarea unui loc de muncă. Din aceste motive, Anunturi AMPOCU Active
05 septembrie 2019 POIM: A fost actualizat ghidul „Dezvoltarea Infrastructurii Aeroportuare” Organismul Intermediar pentru Transport publică ghidul „Dezvoltarea Infrastructurii Aeroportuare” aferent obiectivului specific 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și Anunturi AMPOIM Active
05 septembrie 2019 Consultare publică ghidul solicitantului ”Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție special, aferent AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.12 si OS 4.13.   Obiectivele specifice ale prezentului apel sunt: • Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții Anunturi AMPOCU Active
05 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 4 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 4 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
05 septembrie 2019 AM POC publică Instrucțiunea nr. 29/ 4 septembrie 2019 privind abrogarea Instrucțiunii nr. 14605/ 16 martie 2017 privind implementarea proiectelor depuse de beneficiari în cadrul POC AM POC publică Instrucțiunea nr. 29/ 4 septembrie 2019 privind abrogarea Instrucțiunii nr. 14605/ 16 martie 2017 privind implementarea proiectelor depuse de beneficiari în cadrul POC Anunturi AMPOC Active
04 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 3 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 3 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
04 septembrie 2019 Lista plăților POC actualizare 4 septembrie 2019 Lista plăților POC - 4 septembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
04 septembrie 2019 Raport de Evaluare 2019 „Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 -Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor” Contract nr. 49180/05.07.2018 Raport de Evaluare 2019 „Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 -Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor” Contract nr. 49180/05.07.2018. Anunturi AMPOIM Active
03 septembrie 2019 AM POC publică completarea Instrucțiunii nr. 25/ 26 iulie 2019 privind raportarea indicatorului CO27 „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” Autoritatea de Management Programul Operațional Competitivitate publică completarea din 3 septembrie 2019 a Instrucțiunii nr. 25/ 26 iulie 2019 privind raportarea indicatorului CO27 „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D”, de către beneficiarii POC Axa 1. Anunturi AMPOC Active
03 septembrie 2019 AM POC publică completarea Instrucțiunii nr. 26 din 14 august 2019 privind introducerea în sistemul electronic MySMIS a valorilor indicatorilor de realizare/ rezultat distinct pe tipuri de regiuni, pentru proiectele cu mai multe locații de implementare sau pro-rata, aflate în implementare/ evaluare Autoritatea de Management Programul Operațional Competitivitate publică completarea din 3 septembrie 2019 a Instrucțiunii nr. 26 din 14 august 2019 privind introducerea în sistemul electronic MySMIS a valorilor indicatorilor de realizare/ rezultat distinct pe tipuri de regiuni, pentru proiectele cu mai multe locații de implementare sau pro-rata, aflate în implementare/ evaluare din cadrul POC 2014 - 2020 Anunturi AMPOC Active
03 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 2 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 2 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
02 septembrie 2019 Ghidul privind participarea ofertanților din țări terțe pe piața achizițiilor publice din UE Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare informează beneficiarii despre apariția  Ghidului privind participarea ofertanților din țări terțe pe piața achizițiilor publice din UE, publicat de Comisia Europeană.   Documente: Anunturi AMPOIM Active
02 septembrie 2019 POC: 20,21 milioane euro pentru dezvoltarea serviciilor publice electronice Autoritatea de Management Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene împreună cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale anunță lansarea apelului aferent Acțiunii 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Anunturi AMPOC Active
02 septembrie 2019 Metodologie privind monitorizarea indicatorilor financiari și fizici ai Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020 Metodologie privind monitorizarea indicatorilor financiari și fizici ai Programului Operațional Competitivitate 2014 - 2020 Anunturi AMPOC Active
02 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 30 august 2019 Lista plăților POCU - 30 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
02 septembrie 2019 Metodologie pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POC Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate publică Metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POC Anunturi AMPOC Active
30 august 2019 Metodologia nr. 66957/30.08.2019 de verificare privind dubla contabilizare a cheltuielilor salariale solicitate la rambursare în cadrul proiectelor implementate prin Programul Operational Competitivitate Metodologia nr. 66957/30.08.2019 de verificare privind dubla contabilizare a cheltuielilor salariale solicitate la rambursare în cadrul proiectelor implementate prin Programul Operational Competitivitate Anunturi AMPOC Active
30 august 2019 Lista plăților POC actualizare 30 august 2019 Lista plăților POC - 30 august 2019 Anunturi AMPOC Active
30 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 29 august 2019 Lista plăților POCU - 29 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
30 august 2019 Lista plăților POIM – actualizare 30 august 2019 Lista plăților POIM – 30 august 2019 Anunturi AMPOIM Active
29 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 28 august 2019 Lista plăților POCU - 28 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
29 august 2019 AM POCU publică un corrigendum la ghidul solicitantului „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență”. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență” aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific: 4.8.: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.   Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a Anunturi AMPOCU Active
29 august 2019 Instrucțiunea nr.28/ 2019 privind aplicarea Regulamentului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal Instrucțiunea nr. 28 din 27 august 2019 privind aplicarea Regulamentului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal Anunturi AMPOC Active
28 august 2019 Lista plăților POC actualizare 28 august Lista plăților POC - 28 august 2019 Anunturi AMPOC Active
28 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 27 august 2019 Lista plăților POCU - 27 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
28 august 2019 Consultare publică: Metodologia de verificare a dublei finanţări în ceea ce priveşte cheltuielile salariale solicitate la rambursare în cadrul proiectelor implementate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) supune dezbaterii publice Metodologia privind monitorizarea indicatorilor financiari şi fizici ai Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 până pe 30 august 2019, ora 10.   Eventualele sugestii/comentarii/opinii pot fi transmise la adresa de e-mail gabriela.anca@fonduri-ue.ro   Anunturi AMPOC Active
28 august 2019 Consultare publică: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a ghidului solicitantului - Condiții Specifice „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”   Valorificarea potențialului forței de muncă, crearea condițiilor pentru creșterea gradului de participare pe piața muncii și accesul Anunturi AMPOCU Active
27 august 2019 Consultare publică: Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”.   Programul este pregătit în contextul în care peste 92.000 copii au părinții plecați la muncă în afara țării. Conform Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, din aceștia, Anunturi AMPOCU Active
27 august 2019 Lista plăților POC actualizare 27 august 2019 Lista plăților POC - 27 august 2019 Anunturi AMPOC Active
27 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 26 august 2019 Lista plăților POCU - 26 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
26 august 2019 POAD: 27 milioane euro pentru rechizite pentru copiii dezavantajați Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (AM POAD), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, lansează apelul  „Acordarea de materiale școlare”.   Scopul acestui apel este prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii de către cei mai dezavantajați copii din învățământul de stat preșcolar, primar şi gimnazial, care urmează cursuri de zi. Prin acest apel va fi finanțată acordarea rechizitelor de care acești copii Anunturi AMPOAD Active
26 august 2019 POCU: 63 milioane euro pentru modernizarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelurile „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă”.   Bugetul apelului este de 63 milioane euro, din care 60 milioane euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate și 3 milioane euro pentru regiunea dezvoltată București-Ilfov.   Activități finanțate în cadrul apelului:
  • Dezvoltarea/ consolidarea/integrarea de servicii (inclusiv online, de tip call centre și ghișee electronice etc.) pentru diverse categorii
Comunicate de presă, Anunturi AMPOCU Active
26 august 2019 AM POCU publică un corrigendum la ghidul solicitantului „Stagii de practică pentru elevi” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul solicitantului condiții specifice „Stagii de practică pentru elevi” aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6, Obiectivul specific 6.14: Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Comunicate de presă, Anunturi AMPOCU Active
26 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 23 august 2019 Lista plăților POCU - 23 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
23 august 2019 Lista plăților POC actualizare 23 august 2019 Lista plăților POC - 23 august 2019 Anunturi AMPOC Active
23 august 2019 Lista plăților POIM – actualizare 22 august 2019 Lista plăților POIM - 22 august 2019 Anunturi AMPOIM Active
23 august 2019 POCU: 20 milioane euro pentru prevenirea bolilor cardiovasculare Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează, astăzi, apelul „Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”. Apelul este finanțat din POCU 2014-2020, axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific 4.9 - Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate Anunturi AMPOCU Active
23 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 22 august 2019 Lista plăților POCU - 22 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
22 august 2019 Lista plăților POC actualizare 22 august 2019 Lista plăților POC - 22 august 2019 Anunturi AMPOC Active
22 august 2019 Documente – Comitetul de Monitorizare a POCU – 21 mai 2019 Minuta reuniunii Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, din data de 21 mai 2019. Anunturi AMPOCU Active
22 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 21 august 2019 Lista plăților POCU 21 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
21 august 2019 OI Cercetare a demarat procesul de evaluare tehnico-financiară pentru proiectele depuse în cadrul mai multor apeluri Organismul Intermediar pentru Cercetare a demarat etapa de evaluare tehnico-financiară a proiectelor depuse în cadrul apelurilor lansate prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI), în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, astfel:   • Pentru proiectele depuse pe apelul POC/62/1/3/ Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD Anunturi AMPOC Active
21 august 2019 Lista plăților POC actualizare 21 august 2019 Lista plăților POC - 21 august 2019 Anunturi AMPOC Active
21 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 19 – 20 august 2019 Lista plăților POCU 19 - 20 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
20 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 14 august 2019 Lista plăților POCU - 14 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
14 august 2019 Consultare publică: Ghidului solicitantului pentru proiectele pentru clustere de inovare Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și organismul Intermediar pentru cercetare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării supune dezbaterii publice Ghidul solicitantului aferent actiunii 1.1.1 Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare; Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Anunturi AMPOC Active
14 august 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 iulie 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 31 iulie 2019:   Situația contestațiilor - 31 iulie 2019:   Anunturi AMPOIM Active
14 august 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 iulie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – la 31 iulie 2019, disponibile în excel și .pdf Anunturi AMPOIM Active
14 august 2019 Instrucțiunea nr. 26/ 2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 17/ 2019 privind introducerea în sistemul electronic My SMIS a valorilor indicatorilor de realizare/ rezultat distinct pe tipuri de regiuni, pentru proiectele cu mai multe locații de implementare sau pro-rata, aflate în implementarea/ evaluarea din cadrul POC 2014 – 2020 Instrucțiunea nr. 26/ 2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 17/ 2019 privind introducerea în sistemul electronic My SMIS a valorilor indicatorilor de realizare/ rezultat distinct pe tipuri de regiuni, pentru proiectele cu mai multe locații de implementare sau pro-rata, aflate în implementarea/ evaluarea din cadrul POC 2014 - 2020. Anunturi AMPOC Active
14 august 2019 Lista plăților POC actualizare 14 august 2019 Lista plăților POC - 14 august 2019 Anunturi AMPOC Active
14 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 13 august 2019 Lista plăților POCU - 13 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
14 august 2019 Lista plăților POIM actualizare 14 august 2019 Lista plăților POIM - 14 august 2019 Anunturi AMPOIM Active
13 august 2019 Lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară – apelul „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați” POCU 2014 – 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați - Regiuni mai puțin dezvoltate.   Începând cu data de Anunturi AMPOCU Active
13 august 2019 Lista plăților POC actualizare 13 august 2019 Lista plăților POC - 13 august 2019 Anunturi AMPOC Active
13 august 2019 Ordinului nr. 1441/ 2019 privind modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.2 – „Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice”, pentru POC 2014 – 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale anunță modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice , aprobat prin Ordinul ministrului nr. 579/ 2018. Anunturi AMPOC Active
13 august 2019 Ordinul 1440/ 2019 privind modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3. – „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea E-Educație”, pentru POC 2014 – 2020 AM POC Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale anunță modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3 – „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sanatate și e-cultura” – Secțiunea E-educație, aprobat prin Ordinul ministrului nr. 2397/12.03.2018. Anunturi AMPOC Active
13 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 12 august 2019 Lista plăților POCU - 12 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
12 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 9 august 2019 Lista plăților POCU - 9 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
12 august 2019 Ordinul 1437/ 2019 privind modificarea „Ghidului Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor – Proiect Tehnologic Inovativ” pentru POC 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 6436/ 2017 AM POC din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării anunță modificarea ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1.  „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, tip Anunturi AMPOC Active
12 august 2019 Lista proiectelor contractate POAT – actualizată la 31 iulie 2019 Lista proiectelor contractate POAT - actualizată la 31 iulie 2019 Anunturi AMPOAT Active
12 august 2019 POCU: Calendarul lansărilor de apeluri Calendarul lansărilor de apeluri POCU – actualizare august 2019 Anunturi AMPOCU Active
12 august 2019 POC: Calendarul lansărilor de apeluri Calendarul lansărilor de apeluri POC – actualizare august 2019 Anunturi AMPOC Active
12 august 2019 POIM: Calendarul lansărilor de apeluri Calendarul lansărilor de apeluri POIM – actualizare august 2019 Anunturi AMPOIM Active
12 august 2019 Instrucțiunea nr. 27/2019 privind eligibilitatea cheltuielilor aferente concediilor de odihnă, concediilor medicale, concediilor paternale, cursurilor de puericultură, zilelor libere legale acordate pentru evenimente personale în cadrul POC Instrucțiunea nr. 27/09.08.2019 privind eligibilitatea cheltuielilor aferente concediilor de odihnă, concediilor medicale, concediilor paternale, cursurilor de puericultură, zilelor libere legale acordate pentru evenimente personale în cadrul POC Anunturi AMPOC Active
12 august 2019 Consultare publică: Metodologia privind monitorizarea indicatorilor financiari şi fizici ai Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) supune dezbaterii publice Metodologia privind monitorizarea indicatorilor financiari şi fizici ai Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 până luni, 19 august 2019. Anunturi AMPOC Active
12 august 2019 Erată privind Instrucțiunea nr. 25/ 2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 13/ 2019 privind modul de calcul pentru indicatorul CO27 – „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” pentru proiectele aflate în implementare evaluare în cadrul Axei Prioritare 1 din cadrul POC Erată privind Instrucțiunea nr. 25/ 2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 13/ 2019 privind modul de calcul pentru indicatorul CO27 - „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” pentru proiectele aflate în implementare evaluare în cadrul Axei Prioritare 1 din cadrul POC 2014-2020 Anunturi AMPOC Active
12 august 2019 Lista plăților POCU – actualizare 8 august 2019 Lista plăților POCU - 8 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
09 august 2019 Lista plăților POC – actualizare 09 august 2019 Lista plăților POC - actualizare 09 august 2019  

Anunturi AMPOC Active
09 august 2019 Lista plăților POIM – actualizare 09 august 2019 Lista plăților POIM – 09 august 2019 Anunturi AMPOIM Active
08 august 2019 Lista plăților POC – actualizare 08 august 2019 Lista plăților POC – 08 august 2019 Anunturi AMPOC Active
08 august 2019 Consultare publică: Metodologie pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POC Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) supune dezbaterii publice Metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POC   Propunerile și sugestiile sunt așteptate până pe data de data de 16 august 2019, la adresa de e-mail: razvan.otel@fonduri-ue.ro.   Anunturi AMPOC Active
08 august 2019 Consultare publică: Ghidul POAD „Acordarea de materiale școlare” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului - condiții specifice „Acordarea de materiale școlare” -  Operațiunea POAD „Precaritate materială de bază (lipsa materialelor școlare)”.   Scopul apelului este prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii de către copiii din familii dezavantajate.   Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la Anunturi AMPOAD Active
08 august 2019 Apelul ,,Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniului situațiilor de urgență”, prelungit până la 30 august Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capitalul Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Fondurilor Europene a prelungit până la data de 30 august 2019, ora 16.00, perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniului situațiilor de urgență”, axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific: 4.8.: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din Anunturi AMPOCU Active
07 august 2019 Lista plăților POCU – actualizare 5-6 august 2019 Lista plăților POCU – 5-6 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
07 august 2019 Lista plăților POC – actualizare 07 august 2019 Lista plăților POC 2019 – 07 august 2019 Anunturi AMPOC Active
07 august 2019 Instrucțiunea nr. 25/ 2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 13/2019 privind modul de calcul pentru indicatorul CO27 – „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” pentru proiectele aflate în implementare/evaluare în cadrul axei prioritare 1 POC Instrucțiunea nr. 25/ 26.07.2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 13/02.04.2019 privind modul de calcul pentru indicatorul CO27 – „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” pentru proiectele aflate în implementare/evaluare în cadrul axei prioritare 1 din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 Anunturi AMPOC Active
06 august 2019 Ordinul nr. 1408/2019 pentru îndreptarea erorii materiale constatate în cuprinsul Ordinului nr. 1340/2019 privind modificarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1408/06.08.2019 pentru îndreptarea erorii materiale constatate în cuprinsul Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1340/25.07.2019 privind modificarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Anunturi AMPOCU Active
06 august 2019 Anexa nr. 1 la Instrucțiunea nr. 20/08.07.2019 privind decontarea cheltuielilor indirecte pentru proiectele implementate în cadrul POC Anexa nr. 1 la Instrucțiunea nr. 20/08.07.2019 privind decontarea cheltuielilor indirecte pentru proiectele implementate în cadrul POC Anunturi AMPOC Active
06 august 2019 Lista proiectelor aprobate/respinse după soluționarea contestațiilor, etapa conformității administrative și eligibilității – apelul „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică Lista cererilor de finanțare care au fost aprobate/respinse după soluționarea contestațiilor, etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților Anunturi AMPOCU Active
06 august 2019 Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor POCU finanțate în cadrul obiectivelor specifice 4.1/ 4.2 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică răspunsurile la întrebările beneficiarilor proiectelor finanțate din obiectivele specifice 4.1 și 4.2 care vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate, inclusiv roma, prin implementarea de măsuri integrate:Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor POCU finanțate în cadrul obiectivelor specifice 4.1/ 4.2 - 6 august 2019   AM POCU va actualiza Anunturi AMPOCU Active
05 august 2019 Lista plăților POCU – actualizare 2 august 2019 Lista plăților POCU – 2 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
05 august 2019 Ordinul nr. 1363/2019 privind modificarea și completarea Ghidului solicitantului pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor pentru Programul Operațional Infrastructură Mare Ordinul nr. 1363/31.07.2019 privind modificarea și completarea Ghidului solicitantului pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 832/2016 Anunturi AMPOIM Active
05 august 2019 Ordin pentru modificarea și completarea Deciziei nr. 9304/2016 privind aprobarea ghidului și lansarea apelului POC-A.1-A.1.2.1-C-2016 pentru tipul de proiecte „întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off” din cadrul 1 1.2.1 „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecter de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CDI și universități, în scopul inovării de procese și de produse” din POC 2014-2020” Ordinul nr. 460 pentru modificarea și completarea Deciziei nr. 9304/02.08.2016 privind aprobarea ghidului solicitantului și lansarea apelului POC-A.1-A.1.2.1-C-2016 pentru tipul de proiecte „întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off” din cadrul 1 1.2.1 „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecter de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CDI și universități, în scopul inovării de procese și de produse” din Anunturi AMPOC Active
05 august 2019 Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC Ordinul nr. 459 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/11. 05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020 Anunturi AMPOC Active
02 august 2019 Lista plăților POCU – actualizare 1 august 2019 Lista plăților POCU – 1 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
02 august 2019 Lista plăților POC – actualizare 2 august 2019 Lista plăților POC – 2 august 2019 Anunturi AMPOC Active
02 august 2019 Lista plăților POIM – actualizare 2 august 2019 Lista plăților POIM – 2 august 2019 Anunturi AMPOIM Active
01 august 2019 Lista plăților POCU – actualizare 31 iulie 2019 Lista plăților POCU – 31 iulie 2019 Anunturi AMPOCU Active
01 august 2019 Consultare publică: Ghidul solicitantului – Acțiunea 231 – secțiunea cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate şi Ministerul Comunicațiilor și Societăţii Informaţionale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale lansează în consultare publică Ghidul solicitantului aferent Acţiunii 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Anunturi AMPOC Active
01 august 2019 Lista plăților POC – actualizare 1 august 2019 Lista plăților POC – 1 august 2019 Anunturi AMPOC Active
31 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 30 iulie 2019 Lista plăților POCU – 30 iulie 2019 Anunturi AMPOCU Active
30 iulie 2019 Lista plăților POC – actualizare 30 iulie 2019 Lista plăților POC – 30 iulie 2019 Anunturi AMPOC Active
30 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 26 și 29 iulie 2019 Lista plăților POCU – 26 și 29 iulie 2019 Anunturi AMPOCU Active
26 iulie 2019 Prezentarea comparativă a modificărilor aduse anexelor documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică prezentarea comparativă între vechile anexe ale documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” și actualele anexe care includ Documentul Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE), aprobat prin  Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1340/2019.   Documentul Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) unifică și centralizează precedentele anexe nr. Anunturi AMPOCU Active
26 iulie 2019 Lista plăților POC – actualizare 26 iulie 2019 Lista plăților POC – 26 iulie 2019 Anunturi AMPOC Active
26 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 25 iulie 2019 Lista plăților POCU – 25 iulie 2019 Anunturi AMPOCU Active
26 iulie 2019 Consultare publică: Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate supune consultării publice Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/11.05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020.   Persoanele interesate pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare asupra documentelor până la data de 31 iulie 2019, Anunturi AMPOC Active
26 iulie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 26 iulie 2019 Lista plăților POIM – 26 iulie 2019 Anunturi AMPOIM Active
26 iulie 2019 Ordinul privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1340/2019 privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, împreună cu anexele aferente.   Prin acest Ordin, Anexa 2 - Declarație de angajament, Anexa 3 - Declarația de eligibilitate, Anexa 4 Anunturi AMPOCU Active
26 iulie 2019 Documente – Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare Documente aferente reuniunilor Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare: Anunturi AMPOIM Active
25 iulie 2019 Consultare publică: Ghidul „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii” aferent acțiunii „Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate” din cadrul OS 4.1. Creşterea gradului de protecţie şi conservare a Anunturi AMPOIM Active
25 iulie 2019 Consultare publică: Ordin pentru completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate lansează în consultare publică Ordinul pentru completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/11.05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020.   Persoanele interesate pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare asupra documentelor, până la data de 30 iulie 2019, la Anunturi AMPOC Active
25 iulie 2019 Consultare publică: Ordin pentru modificarea Ordinului nr. 6436/2017 pentru aprobarea ghidului solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor – Proiect Tehnologic Inovativ pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate lansează în consultare publică Ordinul pentru modificarea Ordinului nr. 6436/2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor -  Proiect Tehnologic Inovativ pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.   Persoanele interesate pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare asupra documentelor, până la data de 30 iulie 2019, la adresa de email contact.minister@fonduri-ue.ro sau Anunturi AMPOC Active
25 iulie 2019 Ordin pentru modificarea și completarea anexei ghidului solicitantului – condiții specifice a deciziei nr. 9282/06.07.2016 privind aprobarea ghidului solicitantului și lansarea apelului POC – A.1-A.1.1.3-H-2016 pentru acțiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru Orizont 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale” Ordin pentru modificarea și completarea anexei "Ghidului solicitantului – condiții specifice a deciziei nr. 9282/06.07.2016 privind aprobarea ghidului solicitantului condiții specifice și lansarea apelului POC – A.1-A.1.1.3-H-2016 pentru acțiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru Orizont 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale” din cadrul POC Anunturi AMPOC Active
25 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 24 iulie 2019 Lista plăților POCU – 24 iulie 2019 Anunturi AMPOCU Active
25 iulie 2019 Funcția „căutare” a fost introdusă în aplicația MySMIS2014 – Front Office Funcția „căutare” a fost introdusă în aplicația MySMIS2014 - Front Office pentru a putea filtra și identifica mai ușor, în funcție de proiect sau alt tip de informații specifice (cod SMIS sau orice alt tip de text), notificările primite de beneficiari.   Această funcție este disponibilă începând de astăzi în momentul logării în contul de utilizator, pe prima pagină a aplicației MySMIS2014- Front Office, înainte de selectarea persoanei Anunturi AM-uri Active
25 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 23 iulie 2019 Lista plăților POCU – 23 iulie 2019 Anunturi AMPOCU Active
24 iulie 2019 Apelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” – lista intermediară privind stadiul procesului de evaluare În contextul desfășurării procesului de evaluare în mod continuu, pentru proiectele depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară actualizată la data de 24 iulie 2019 privind stadiul procesului de evaluare, cu Anunturi AMPOCU Active
24 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 22 iulie 2019 Lista plăților POCU – 22 iulie 2019 Anunturi AMPOCU Active
24 iulie 2019 Instrucțiunea nr. 24/2019 privind eligibilitatea cheltuielilor aferente concediilor medicale, concediilor de odihnă, concediilor paternale, cursurilor de puericultură, zilelor libere legale acordate pentru evenimente personale în cadrul POC Instrucțiunea nr. 24/23.07.2019 privind eligibilitatea cheltuielilor aferente concediilor medicale, concediilor de odihnă, concediilor paternale, cursurilor de puericultură, zilelor libere legale acordate pentru evenimente personale în cadrul POC Anunturi AMPOC Active
24 iulie 2019 Lista plăților POC – actualizare 22 iulie 2019 Lista plăților POC - 22 iulie 2019 Anunturi AMPOC Active
22 iulie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 22 iulie 2019 Lista plăților POIM – 22 iulie 2019 Anunturi AMPOIM Active
22 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 18-19 iulie 2019 Lista plăților POCU – 18-19 iulie 2019 Anunturi AMPOCU Active
22 iulie 2019 Ghidul solicitantul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, modificat și completat Persoanele care au beneficiat de programe de tipul „A doua șansă” dezvoltate în cadrul apelului „Școala pentru toți” vor fi sprijinite cu bani europeni să își continue studiile, cu condiția să nu repete nivelurile de școlarizare pe care deja le-au absolvit.   Clarificările sunt făcute de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul MFE prin corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de educație Anunturi AMPOCU Active
18 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 17 iulie 2019 Lista plăților POCU - 17 iulie 2019 Anunturi AMPOCU Active
18 iulie 2019 Apelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” – lista intermediară privind stadiul procesului de evaluare În contextul desfășurării procesului de evaluare în mod continuu, pentru proiectele depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară actualizată la data de 18 iulie 2019, privind stadiul procesului de evaluare, Anunturi AMPOCU Active
18 iulie 2019 Ordinul privind aprobarea Corrigendumului la ghidul solicitantului pentru secțiunile A-G, axa prioritară 1 POC Ordinul nr. 433/17.07.2019 privind aprobarea Corrigendumului la ghidul solicitantului pentru secțiunile A-G, anexa 1 la Ordinul ministrului nr. 3821/11.05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 POC 2014-2020 Anunturi AMPOC Active
18 iulie 2019 Lista plăților POC- actualizare 18 iulie 2019 Lista plăților POC- 18 iulie 2019 Anunturi AMPOC Active
18 iulie 2019 Instrucțiunea nr. 21/2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 18/2019 privind modul de calcul al indicatorilor de realizare CO24/CO25 Instrucțiunea nr. 21/17.07.2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 18/17.04.2019 privind modul de calcul al indicatorilor de realizare CO24/CO25 Anunturi AMPOC Active
17 iulie 2019 Lista plăților POC – actualizare 17 iulie 2019 Lista plăților POC – 17 iulie 2019 Anunturi AMPOC Active
17 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 16 iulie 2019 Lista plăților POCU – 16 iulie 2019 Anunturi AMPOCU Active
17 iulie 2019 Apelul „România profesională – Întreprinderi competitive” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul „Romania profesională – Întreprinderi competitive”, finanțat din POCU – Axa prioritara 3 Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.8.: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor Anunturi AMPOCU Active
16 iulie 2019 Lista plăților POC – actualizare 16 iulie 2019 Lista plăților POC – 16 iulie 2019 Anunturi AMPOC Active
16 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 15 iulie 2019 Lista plăților POCU – 15 iulie 2019 Anunturi AMPOCU Active
16 iulie 2019 POCU: Perioada de depunere a proiectelor pentru finanțarea stagiilor de practică pentru elevi și studenți, prelungită Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din Ministerul Fondurilor Europene a prelungit perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor „Stagii de practică pentru elevi” și „Stagii de practică pentru studenți”.     Astfel, proiectele pentru finanțarea stagiilor de practică ale elevilor vor putea fi depuse până la data de 12 septembrie, iar cele pentru susținerea stagiilor studenților – până pe 30 septembrie.     Mai multe informații despre Anunturi AMPOCU Active
16 iulie 2019 Apelul „Stagii de practică pentru elevi”, prelungit până la 12 septembrie 2019 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a prelungit până la data de 12 septembrie 2019 perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Stagii de practică pentru elevi”.   Ordinul pentru modificarea ghidului solicitantului condiții specifice „Stagii de practică pentru elevi” Anunturi AMPOCU Active
16 iulie 2019 Apelul „Stagii de practică pentru studenți”, prelungit până la 30 septembrie 2019 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a prelungit până la data de 30 septembrie 2019 perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Stagii de practică pentru studenți”.   Ordinul pentru modificarea ghidului solicitantului condiții specifice „Stagii de practică pentru studenți” Anunturi AMPOCU Active
16 iulie 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 30 iunie 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 30 iunie 2019:     Situația contestațiilor – 30 iunie 2019: Anunturi AMPOIM Active
16 iulie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 30 iunie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – la 30 iunie 2019 în excel și pdf. Anunturi AMPOIM Active
15 iulie 2019 Lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluarii tehnice și financiare, pentru apelul Inovare prin formare – Regiuni mai puțin dezvoltate Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluarii tehnice și financiare, pentru apelul de proiecte POCU/469/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților - Inovare prin formare - Regiuni mai puțin dezvoltate. Anunturi AMPOCU Active
15 iulie 2019 Ordinul nr. 1287/ 12.07.2019 pentru modificarea și completarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale Ordinul nr. 1287/ 12.07.2019 pentru modificarea și completarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale Tip de proiect: Proiecte de tip cloud și de infrastructuri masive de date, aferent Axei prioritare I, Prioritatea Anunturi AMPOC Active
12 iulie 2019 Lista plăților POIM actualizare 12 iulie 2019 Lista plăților POIM - 12 iulie 2019       Anunturi AMPOIM Active
11 iulie 2019 Ordin 1252/ 2019 pentru modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1. – Mari infrastructuri de CD „Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități” POC 2014 – 2020 Ordinul 1252/ 2019 pentru modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1. – Mari infrastructuri de CD „Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități” POC 2014 – 2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 793/ 2018. Anunturi AMPOC Active
10 iulie 2019 Lista plăților POC – actualizare 10 iulie 2019 Plati POC la 10 07 2019 Anunturi AMPOC Active
09 iulie 2019 AM POAT 2014-2020 lansează o nouă versiune a Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), lansează o nouă versiune a Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1264 /08.07.2019, care intră în vigoare începând cu data de 09.07.2019.
 
Ghidul Solicitantului, precum și anexele sale, sunt publicate în formă consolidată pe pagina de internet
Anunturi AMPOAT Active
09 iulie 2019 Numarul cererilor de finantare depuse in cadrul apelurilor POCU si care s-au inchis in perioada iunie – iulie 2019 Proiecte depuse-apel-09.07.2019 Anunturi AMPOCU Active
09 iulie 2019 Situatie contracte si plati POCU 08 iunie 2019 20190708 Registru ordine de plata POCU Anunturi AMPOCU Active
09 iulie 2019 Situatie contracte si plati POAT 30 iunie 2019 Lista proiectelor contractate (30 iunie 2019) Anunturi AMPOAT Active
08 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 04 iulie 2019 20190704-20190705 Registru ordine de plata POCU Anunturi AMPOCU Active
08 iulie 2019 Ordinul nr. 1243/04.07.2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului Fondurilor Europene, interimar nr. 884/2019 Ordinul nr. 1243/04.07.2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului Fondurilor Europene, interimar nr. 884/2019 pentru aprobarea Instrucțiunii privind Metodologia de ajustare a prețului contractului de lucrări, proiectare sau supervizare, din cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare – axele prioritare 3-8, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri Anunturi AMPOIM Active
08 iulie 2019 Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice „DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE EDUCATIE ANTEPRESCOLARA”, aferent AP 6/PI 10.i/OS 6.2 Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publica corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE EDUCATIE ANTEPRESCOLARA”, aferent AP 6/PI 10.i/OS 6.2.   Corrigendum-ul vizeaza clarificarea aspectelor care tin de costurile unitare privind serviciile educationale, in sensul ca se include TVA in cadrul baremului standard de cost/anteprescolar/luna, in valoare de 765 de lei, atat pentru regiunile mai putin dezvoltate Anunturi AM-uri Active
05 iulie 2019 Ordin nr. 1242 din 04.07.2019 privind aprobarea Instructiunii privind evidentierea valorii proiectului Ordin nr. 1242 din 04.07.2019 privind aprobarea Instructiunii privind evidentierea valorii proiectului (1) Anunturi AMPOIM Active
05 iulie 2019 Situatie plati beneficiari POIM 2019 situatie plati benef POIM 2019 Anunturi AMPOIM Active
04 iulie 2019 Lista plăților POC – actualizare 04 iulie 2019 Plati POC la 04 07 2019 Anunturi AMPOC Active
04 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 04.07.2019 Registrul ordinelor de plata POCU pentru perioada 02.07.2019-03.07.2019 20190702-20190703 Registru ordine de plata POCUs Anunturi AMPOCU Active
04 iulie 2019 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 04.07.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/464/3/12 - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, pentru etapa de evaluare tehnica si Anunturi AMPOCU Active
03 iulie 2019 AM POCU publică corrigendum „STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVI”, aferent AP 6/PI 10.iv/OS 6.14 Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publica corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVI”, aferent AP 6/PI 10.iv/OS 6.14. Corrigendum-ul vizeaza clarificarea cadrului de furnizare a serviciilor de consiliere si orientare din invatamantul preuniversitar, precum si clarificari privind acreditarile solicitate la depunerea cererii de finantare. Ordin 1237 din 2 iulie 2019 - Corriggendum Anunturi AMPOCU Active
03 iulie 2019 Lista plăților POC – actualizare 02 iulie 2019 Plati POC la 02 07 2019 Anunturi AMPOC Active
01 iulie 2019 Registrul ordinelor de plata POCU pentru ziua de 28.06.2019 20190628 Registru ordine de plata POCU-site de transmis Anunturi AMPOCU Active
01 iulie 2019 Varianta actualizata a schemelor de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up” si România Start-Up Plus” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică varianta actualizata a schemelor de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up” si România Start-Up Plus” aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3- Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Actualizarea schemelor de ajutor de minimis menționate vizează în special Anunturi AMPOCU Active
28 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 27 iunie 2019 Lista plăților POCU – 27 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
28 iunie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 28 iunie 2019 Lista plăților POIM – 28 iunie 2019 Anunturi AMPOIM Active
27 iunie 2019 163,45 mil. euro, finanțări pentru continuarea studiilor Apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, finanțat din Programul Operațional Capital Uman, va fi deschis în perioada 28 iunie - 30 septembrie 2019.   Proiectele finanțate vor susține tineri și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie să reintre în sistemul de educație și formare.   Bugetul apelului 163,45 mil. euro, din care aprox. 145 mil. euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Anunturi AMPOCU Active
27 iunie 2019 Apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate”, prelungit până pe 31 iulie Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul solicitantului condiții specifice „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate” - aferent AP 4/PI 9.iv/OS 4.15.   Modificarea vizează prelungirea apelului până la data de 31 iulie 2019, ora 16.00.   Corrigendum ghidul solicitantului „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate” Anunturi AMPOCU Active
27 iunie 2019 Apelul „Bunicii comunității” – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul „Bunicii comunității” – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice - Teritoriul ITI Delta Dunării - aferent AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, cu depunere în MySMIS începând cu data de 28 iunie 2019, ora 16.00.   Prezentul apel de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere, destinat exclusiv Anunturi AMPOCU Active
27 iunie 2019 Lista plăților POC – actualizare 27 iunie 2019 Lista plăților POC – 27 iunie 2019 Anunturi AMPOC Active
27 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 26 iunie 2019 Lista plăților POCU – 26 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
26 iunie 2019 Lista plăților POC – actualizare 25 iunie 2019 Lista plăților POC – 25 iunie 2019 Anunturi AMPOC Active
26 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 25 iunie 2019 Lista plăților POCU – 25 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
25 iunie 2019 Lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluării tehnice și financiare – apelul „Bunicii Comunității” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluării tehnice și financiare, pentru apelul de proiecte POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale – BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale Anunturi AMPOCU Active
25 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 24 iunie 2019 Lista plăților POCU – 24 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
24 iunie 2019 AM POIM prelungește perioada de depunere a proiectelor pentru două apeluri Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastrucură Mare prelungeste până la data de 31 decembrie perioada de depunere a proiectelor pentru două apeluri care susțin producția de energie din resurse regenerabile și reducerea consumului de energie electrică. Apeluri sunt: - „Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală” Ghidul solicitantului este disponibil aici.   - „Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de Anunturi AMPOIM Active
24 iunie 2019 Lista plăților POC – actualizare 21 iunie 2019 Lista plăților POC – 21 iunie 2019 Anunturi AMPOC Active
24 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 21 iunie 2019 Lista plăților POCU – 21 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
21 iunie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 21 iunie 2019 Lista plăților POIM – 21 iunie 2019 Anunturi AMPOIM Active
21 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 20 iunie 2019 Lista plăților POCU – 20 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
20 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 19 iunie 2019 Lista plăților POCU – 19 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
20 iunie 2019 AM POCU publică un corrigendum la ghidul solicitantului „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică un corrigendum la ghidul solicitantului - condiții specifice „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”, aferent  axei prioritare 6: „Educație și competențe”, obiectivul specific 6.2. „Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural”.   Corrigendum-ul vizează revizuirea Anunturi AMPOCU Active
19 iunie 2019 Lista plăților POC – actualizare 19 iunie 2019 Lista plăților POC – 19 iunie 2019 Anunturi AMPOC Active
19 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 18 iunie 2019 Lista plăților POCU – 18 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
19 iunie 2019 Lista contractelor de finanțare POCU – actualizata la 31 mai 2019 Lista contractelor de finanțare POCU - la 31 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
14 iunie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 mai 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – la 31 mai 2019 în excel și pdf. Anunturi AMPOIM Active
14 iunie 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 mai 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 31 mai 2019:   Situația contestațiilor – 31 mai 2019: Anunturi AMPOIM Active
13 iunie 2019 Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară în cadrul apelului „Inovare prin formare” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/469/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților - - Inovare prin formare - Regiuni mai puțin dezvoltate -  „Inovare prin formare”.   Începând cu data de 13 iunie 2019, Anunturi AMPOCU Active
13 iunie 2019 Prelungirea apelului de proiecte „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică un corrigendum la ghidul solicitantului - condiții specifice „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”, aferent axei prioritare 4, OS 4.12,  4.13, 4.14.   Perioada de depunere a proiectelor este prelungită până la data de 5 iulie 2019.   Corrigendum ghidul solicitantului „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri” Anunturi AMPOCU Active
10 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 7 iunie 2019 Lista plăților POCU – 7 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
10 iunie 2019 Modificarea ghidului solicitantului „Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universități” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării anunță modificarea ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, secțiunea F în cadrul Programului Operațional Competitivitate. Ordinul pentru modificarea și completarea ghidului aferent Acțiunii 1.1.1 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice Anunturi AMPOC Active
07 iunie 2019 Consultare publică: Ghidul „Stagii de practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului - condiții specifice „Stagii de practică pentru elevi  - Teritoriul ITI Delta Dunării” - AP 6/ PI 10.iv / OS 6.14.   Propunerile şi sugestiile pot fi trimise la adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro până la data de 18 iunie 2019.   Ghidul solicitantului „Stagii de practică pentru elevi  - Anunturi AMPOCU Active
07 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 6 iunie 2019 Lista plăților POCU – 6 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
07 iunie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 7 iunie 2019 Lista plăților POIM – 7 iunie 2019 Anunturi AMPOIM Active
07 iunie 2019 Consultare publică: Ghidul „Competențe pentru competitivitate în domeniul cardiologiei pediatrice (boli cardiovasculare, chirurgie, ATI)” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului - condiții specifice „Competențe pentru competitivitate în domeniul cardiologiei pediatrice (boli cardiovasculare, chirurgie, ATI)” - AP 4/ PI 9.iv / OS 4.8.   Ghidul solicitantului „Competențe pentru competitivitate în domeniul cardiologiei pediatrice (boli cardiovasculare, chirurgie, ATI)”  Anunturi AMPOCU Active
06 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 5 iunie 2019 Lista plăților POCU – 5 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
06 iunie 2019 Lista plăților POC – actualizare 6 iunie 2019 Lista plăților POC – 6 iunie 2019 Anunturi AMPOC Active
06 iunie 2019 Lista proiectelor contractate în cadrul POAT – actualizată la 31 mai 2019 Lista proiectelor contractate în cadrul POAT - la 31 mai 2019 Anunturi AMPOAT Active
06 iunie 2019 AM POCU lansează apelul „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul Specific 4.8  Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.   Alocarea bugetara POCU este de 7,5 mil. euro (fonduri europene + contribuție Anunturi AMPOCU Active
05 iunie 2019 Consultare publică: Ghidul „Bunicii comunității” – Teritoriul ITI Delta Dunării Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului - condiții speciale „Bunicii comunității” - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice - Teritoriul ITI Delta Dunării - AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4.   Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pe adresa consultare.pocu@fonduri-ue.ro până în data de 14 iunie 2019.   Ghidul solicitantului „Bunicii comunității” - Servicii Anunturi AMPOCU Active
05 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 4 iunie 2019 Registrul ordinelor de plata POCU pentru ziua de 04.06.2019 20190604 Registru ordine de plata POCU-site de transmis Anunturi AMPOCU Active
05 iunie 2019 Lista finală a cererilor de finanțare aprobate POCU/370/3/15/Operatiune compozita OS 3.10, 3.11 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/370/3/15/Operatiune compozita OS 3.10, 3.11 – „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” 129744_Lista de selectie a proiectelor OUG 40_apel 370_de publicat (1) Anunturi AMPOCU Active
04 iunie 2019 Consultare publică Ghidul solicitantului „Măsuri de educație de tip a doua șansă” Autoritatea de Management pentru POCU publică in consultare publică Ghidul solicitantului - condiții specifice „Măsuri de educație de tip a doua șansă” - AP 6/ PI 10.i/ OS 6.4 & 6.6. Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pe adresa consultare.pocu@fonduri-ue.ro până în data de 14 iunie 2019. Ghidul solicitantului - condiții specifice „Măsuri de educație de tip a doua șansă” Anunturi AMPOCU Active
04 iunie 2019 Lista cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/610/3/13 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/610/3/13/Operațiune compozita OS 3.1, 3.2, 3.3 - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural. POCU 610_ Lista finala a a Anunturi AMPOCU Active
04 iunie 2019 AM POIM prelungește perioada de depunere a proiectelor pentru „Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare prelungește până la data de 31 decembrie 2019 perioada în care pot fi depuse proiecte în cadrul apelului „Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice” Ordinul pentru modificarea Ghidului Ghidul solicitantului „Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice” Anunturi AMPOIM Active
04 iunie 2019 AM POIM prelungește perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare prelungește până la data de 31 decembrie 2019 perioada în care pot fi depuse proiecte în cadrul apelului „Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență”. Ordinul pentru modificarea Ghidului Ghidul solicitantului „Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență” Anunturi AMPOIM Active
04 iunie 2019 AM POIM prelungește perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare prelungește până la data de 31 decembrie 2019 perioada în care pot fi depuse proiecte în cadrul apelului „Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali” Ordinul pentru modificarea Ghidului Ghidul solicitantului „Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali” Anunturi AMPOIM Active
04 iunie 2019 Numarul cererilor depuse in cadrul apelurilor POCU Situatia privind numarul cererilor de finantare depuse in cadrul apelurilor POCU si care s-au inchis in perioada ianuarie-mai 2019 Proiecte depuse-apeluri POCU-04.06.2019 Anunturi AMPOCU Active
04 iunie 2019 Registrul ordinelor de plata POCU pentru ziua de 03.06.2019 20190603 Registru ordine de plata POCU Anunturi AMPOCU Active
04 iunie 2019 Sinteza deciziilor CM POCU Sinteza deciziilor reuniunii Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operational Capital Uman din data de 21 mai 2019 Sinteza Deciziilor CM POCU Anunturi AMPOCU Active
04 iunie 2019 Metodologie evaluare / selectie proiecte Metodologia de verificare, evaluare şi selecție a proiectelor ȋn cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 - varianta 2019 METODOLOGIE EVALUARE 2019 FINAL Anunturi AMPOCU Active
03 iunie 2019 Lista plăților POC – actualizare 3 iunie 2019 Lista plăților POC – 3 iunie 2019 Anunturi AMPOC Active
03 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 31 mai 2019 Lista plăților POCU –  31 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
03 iunie 2019 Lista plăților POC – actualizare 31 mai 2019 Lista plăților POC – 31 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
31 mai 2019 Lista proiectelor respinse după verificarea conformității administrative și eligibilității în cadrul apelului „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12 „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”.   Începand cu data de 31 mai 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au Anunturi AMPOCU Active
31 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 30 mai 2019 Lista plăților POCU – 30 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
31 mai 2019 Lista plăților POIM – actualizare 31 mai 2019 Lista plăților POIM – 31 mai 2019 Anunturi AMPOIM Active
30 mai 2019 Lista plăților POC – actualizare 30 mai 2019 Lista plăților POC – 30 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
30 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 29 mai 2019 Lista plăților POCU – 29 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
29 mai 2019 Ghidul solicitantului „Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (AM POIM) din Ministerul Fondurilor Europene a aprobat Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte noi pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor finanțat din Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea Anunturi AMPOIM Active
29 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 28 mai 2019 Lista plăților POCU – 28 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
28 mai 2019 Stadiul evaluării apelului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” În contextul desfășurării procesului de evaluare în mod continuu, pentru proiectele depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista privind stadiul intermediar aferent procesului de evaluare,  cu mențiunea că rezultatele finale aferente Anunturi AMPOCU Active
28 mai 2019 Lista proiectelor contractate în cadrul POAT – actualizată la 30 aprilie 2019 Lista proiectelor contractate în cadrul POAT - la 30 aprilie 2019 Anunturi AMPOAT Active
28 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 27 mai 2019 Lista plăților POCU – 27 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
27 mai 2019 Lista plăților POC – actualizare 27 mai 2019 Lista plăților POC – 27 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
27 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 24 mai 2019 Lista plăților POCU – 24 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
24 mai 2019 Lista plăților POC – actualizare 24 mai 2019 Lista plăților POC – 24 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
24 mai 2019 Lista plăților POIM – actualizare 24 mai 2019 Lista plăților POIM – 24 mai 2019 Anunturi AMPOIM Active
24 mai 2019 Solicitări de clarificare privind proiectele depuse în cadrul apelului „Inovare prin formare – Regiuni mai puțin dezvoltate” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 24 mai 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/469/3/12 „Inovare prin formare - Regiuni mai puțin dezvoltate” pentru etapa de evaluarea tehnică și financiară.   Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ Anunturi AMPOCU Active
24 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 23 mai 2019 Lista plăților POCU – 23 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
23 mai 2019 Apelul „Stagii de practică pentru elevi” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Stagii de practică pentru elevi”, finanțat din POCU - axa prioritara 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific: 6.14. Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Anunturi AMPOCU Active
23 mai 2019 Apelul „Stagii de practică pentru studenți” Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Stagii de practică pentru studenți”, în cadrul POCU - axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific: 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă Anunturi AMPOCU Active