Comunicate de presă

În actualul exercițiu financiar nu au fost dezangajate / pierdute fonduri europene deloc. Valoarea cererilor de plată transmise de România Comisiei Europene în anii 2017 și 2018 a acoperit sumele alocate anilor 2014 si 2015.
Referitor la anul în curs, vom transmite Comisiei Europene cereri de plată aferente sumelor angajate pentru anul 2016. Acesta este graficul de urmat conform prevederilor Regulamentului 1303/2013.
 

Ce spune acest Regulament?
 
„Comisia Europeană dezangajează orice parte din suma aferentă unui program operațional care nu a fost utilizată pentru prefinanțarea inițială și anuală și pentru plăți intermediare până la data de 31 decembrie a celui de-al treilea exercițiu financiar care urmează anului angajamentului bugetar în cadrul programului operațional sau pentru care nu s-a transmis nicio cerere de plată”.
 

Conform acestei reguli, pentru fondurile alocate unui anumit program în anul „n”, Statele Membre trebuie să transmită Comisiei Europene documentele justificative care atestă cheltuirea fondurilor respective până la sfârșitul anului „n+3”.
 
Având în vedere cererile de plată pe care România le-a transmis deja Comisiei Europene până în prezent, precum și estimările noastre până la 31 decembrie, nici în anul 2019 nu vor exista dezangajări automate de fonduri.
 
Ministerul Fondurilor Europene urmărește lunar gradul de realizare a previziunilor de plăți tocmai pentru a se asigura de faptul că, până la sfârșitul anului, sumele necesare pentru a acoperi alocarea financiară aferentă anului 2016 să fie transmise spre rambursare către Comisia Europeană. În acest sens, materialele de informare transparent furnizate de noi au ca scop monitorizarea atentă și permanentă a implementării proiectelor, identificarea potențialelor obstacole și luarea de măsuri în timp util, astfel încât țintele financiare să fie realizate.
 

Și mai concret spus:
 
România nu a pierdut nicio sumă de bani din alocarea actuală nici în anii trecuți, nici în acest an.
 
Identificarea unei sume de bani cu potențial de dezangajare nu reprezintă un eveniment deosebit sau o excepție, ci este o regulă aplicabilă fiecărui Stat Membru, ca parte a managementului specific mecanismului de finanțare europeană.