Etapele atragerii banilor europeni

Cei care doresc să ia bani europeni depun proiectele în sistemul informatic MySMIS2014, confirm cerințelor din ghidul solicitantului. Răspunsurile la întrebările ce pot apare în timpul încărcării proiectelor pot fi obținute de la Helpdesk.