POR

Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 2014-2020 are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României (în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea principalelor probleme în domeniile cercetare-dezvoltare, IMM, eficiență energetică, mediu, dezvoltare urbană, resurse de patrimoniu, turism, infrastructură rutieră, cadastru și capacitate administrativă.

Află mai multe despre POR

 

Suma alocată – 101.41 mil euro

Tipuri de activități
Acțiuni integrate prin:

  • Construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
  • Investiţii în infrastructura de sănătate, educație şi servicii sociale
  • Stimularea ocupării – activităţi de economie socială
  • Activităţi de dezvoltare comunitară integrată – activităţi de informare, consiliere

Potențiali beneficiari
Parteneriate (grup de acțiune locală) între:

  • Unităţi administrativ‐teritoriale (APL)
  • Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii
  • ONG‐uri