POR

Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 2014-2020 are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României (în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea principalelor probleme în domeniile cercetare-dezvoltare, IMM, eficiență energetică, mediu, dezvoltare urbană, resurse de patrimoniu, turism, infrastructură rutieră, cadastru și capacitate administrativă.

Află mai multe despre POR

 

Suma alocată – 763.45 mil euro

Investițiile din cadrul OS 8.1 vor sprijini infrastructura de servicii ce deservesc comunitatea, respectiv construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale („community care services”)

 

Tipuri de activități

  • construcţia de spitale regionale
  • reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă
  • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe)
  • construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare de intervenţie integrată
  • reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.

Potențiali beneficiari

  • autorități publice locale
  • furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform legii
  • parteneriate