POR

Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 2014-2020 are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României (în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea principalelor probleme în domeniile cercetare-dezvoltare, IMM, eficiență energetică, mediu, dezvoltare urbană, resurse de patrimoniu, turism, infrastructură rutieră, cadastru și capacitate administrativă.

Află mai multe despre POR

 

Suma alocată – 118.9 mil euro

Tipuri de activități

  • valorificarea economică a potențialului turistic balnear
  • valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local
  • infrastructură turistică publică de agrement

Potențiali beneficiari

  • autorități publice locale
  • parteneriate