POR

Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 2014-2020 are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României (în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea principalelor probleme în domeniile cercetare-dezvoltare, IMM, eficiență energetică, mediu, dezvoltare urbană, resurse de patrimoniu, turism, infrastructură rutieră, cadastru și capacitate administrativă.

Află mai multe despre POR

 

Suma alocată – 1386.86 mil euro

Tipuri de activități

  • măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.)
  • revitalizarea zonelor urbane (reconversia și refuncționalizarea terenurilor abandonate, etc.)
  • acțiuni integrate pentru comunități marginalizate prin: clădiri pentru activități educative, culturale și recreative; facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe etc.; străzi urbane și utilități de bază la scară mică.
  • infrastructura de educație (creșe, grădinițe, licee tehnologice, școli profesionale și tehnice)

Potențiali beneficiari

  • autorități publice locale mediul urban