POR

Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 2014-2020 are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României (în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea principalelor probleme în domeniile cercetare-dezvoltare, IMM, eficiență energetică, mediu, dezvoltare urbană, resurse de patrimoniu, turism, infrastructură rutieră, cadastru și capacitate administrativă.

Află mai multe despre POR

 

Suma alocată – 2374.57 mil eur

Tipuri de activități

  • eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora
  • eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare a acestora
  • investiții în iluminatul public
  • măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.)

Potențiali beneficiari

  • autorități și instituții publice centrale și locale
  • autorități și instituții publice centrale și locale în parteneriat/ ca reprezentanți ai asociațiilor de proprietari