POR

Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 2014-2020 are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României (în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea principalelor probleme în domeniile cercetare-dezvoltare, IMM, eficiență energetică, mediu, dezvoltare urbană, resurse de patrimoniu, turism, infrastructură rutieră, cadastru și capacitate administrativă.

Află mai multe despre POR

 

Suma alocată -221.28 mil euro

Tipuri de activități

  • sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare pentru implementarea diferitelor etape ale POR;
  • activităţi de publicitate şi informare specifice POR

Potențiali beneficiari

  • autoritatea de management POR
  • organisme intermediare POR