POR

Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 2014-2020 are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României (în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea principalelor probleme în domeniile cercetare-dezvoltare, IMM, eficiență energetică, mediu, dezvoltare urbană, resurse de patrimoniu, turism, infrastructură rutieră, cadastru și capacitate administrativă.

Află mai multe despre POR

 

Suma alocată – 312.89 mil euro

Componenta 1. Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale României

Componenta 2 – Îmbunătățirea serviciilor de înregistrare a proprietăților

Componenta 3 – Management, strategie și tactici

Tipuri de activități
Proiect major elaborat pentru o implementare in trei faze:

  • Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale României;
  • Servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală;
  • Management, Strategie și Tactici;

Potențiali beneficiari

  • ANCPI