POR

Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 2014-2020 are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României (în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea principalelor probleme în domeniile cercetare-dezvoltare, IMM, eficiență energetică, mediu, dezvoltare urbană, resurse de patrimoniu, turism, infrastructură rutieră, cadastru și capacitate administrativă.

Află mai multe despre POR

 

Suma alocată – 352.19 mil euro

Investițiile prevăzute in cadrul OS 10.1 vizează învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar și nivelul secundar inferior.

Investițiile din cadrul OS 10.2 vizează intervenții în infrastructura educaţională pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții.

Investițiile din cadrul OS 10.3 vor sprijini dezvoltarea și modernizarea infrastructurii instituțiilor de învățământ superior (terțiar) și a resurselor relevante, ținând cont de tendințele de dezvoltare economică în raport cu cerințele pieței și politicile naționale în domeniu (în special Strategia națională pentru învățământul terțiar, SNC și SNCDI).

 

Tipuri de activități

  • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare (creșe), preșcolare (gradinițe) și a celei pentru învățământul general obligatoriu (școli I‐ VIII)
  • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii școlilor profesionale, liceelor tehnologice
  • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare

Potențiali beneficiari

  • unităţi administrativ‐teritoriale (APL)
  • instituţii de învăţământ superior de stat
  • Municipiile reședință de județ sprijinite prin intermediul axei prioritare dedicate dezvoltării urbane vor fi eligibile pentru acțiuni care sprijină infrastructura pentru învățământul primar și gimnazial, precum și pentru învățământul superior.