Anunturi AMPOIM

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) anunță că proiectul pentru creşterea eficienţei energetice în sistemului centralizat de furnizare a energiei termice în municipiul Bucureşti va putea fi depus în perioada 15 ianuarie – 31 decembrie 2020.

 

Bugetul este de max. 1,68 miliarde lei.

 

Apelul finanțează proiectul major de termoficare a municipiului București:

  • Optimizarea/ reabilitarea/ extinderea rețelelor de transport şi distribuție a energiei termice;
  • Zonarea şi reconfigurarea reţelelor de transport şi distribuţie al agentului termic;
  • Implementarea soluţiei de realizare a reţelei cu conducte preizolate (sau similar), dotate cu sistem de detectare, semnalizare şi localizare a pierderilor, în scopul reducerii acestora;
  • Reabilitarea/ reconfigurarea platformelor de vane, a racordurilor şi a elementelor constructive;
  • Finalizarea Sistemului Centralizat de Monitorizare (tip SCADA).

 

Ghidul aferent apelului este disponibil aici: http://mfe.gov.ro/event/dezvoltarea-infrastructurii-de-termoficare/