Anunturi AMPOIM

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică Ghidului solicitantului pentru „Creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor”, Axa prioritară 8 „Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale”, Obiectivul specific 8.1 „Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile”, și Obiectivul specific 8.2 „Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine”.

 

Scopul apelului vizează promovarea investițiilor în creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor.

 

Bugetul apelului este de 88.7 milioane euro.

 

Activități  finanțabile:

 

  • realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport;

– lucrările aferente realizării / modernizării liniilor electrice aeriene cu tensiune de linie nominală mai mare de 110 kV;

– lucrările aferente realizării / modernizării stațiilor electrice cu tensiuni de funcţionare mai mari de 110 kV;

 

  • dezvoltarea/modernizarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale:

– construcţia unor noi conducte de transport gaze naturale de înaltă presiune (inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente pentru vehicularea gazelor naturale);

– construcția stațiilor de comprimare / recomprimare;

 

Tipuri de solicitanți eligibili:

 

  • Operatorul de transport şi de sistem pentru energie electrică, conform Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările şi completările ulterioare, Compania Naţionala de Transport al Energiei Electrice, TRANSELECTRICA S.A;
  • Operatorul de transport şi de sistem pentru gaze naturale, conform Legii nr. 123/2012 cu modificările şi completările ulterioare, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ”- S.A;

 

 

Proiectele pot fi depuse în perioada 30 octombrie 2019 – 30 octombrie 2021.

 

Dacă există propuneri privind îmbunătățirea documentației proiectului de Ghid al solicitantului, vă rugăm să le trimiteți la adresa de e-mail: secretariat.dgpim@fonduri-ue.ro, până la data de 02.10.2019.