Anunturi AMPOIM

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul „Creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor”, axa prioritară 8. „Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale”, obiectivul specific 8.1 „Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile” și obiectivul specific 8.2 „Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine”.

 

Apelul va finanța investiții pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor.

 

Bugetul apelului este de 150,4 mil.euro.

 

Investiții finanțate:
• realizarea / modernizarea reţelelor electrice de transport (linii electrice aeriene şi staţii).
• dezvoltarea / modernizarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale prin construcţia unor noi conducte si îmbunătăţirea parametrilor de funcţionare a interconectărilor cu sistemele de transport ale statelor vecine.

 

Solicitanți eligibili:
• Compania Naţionala de Transport al Energiei Electrice – Transelectrica S.A.
• Societatea Națională de Transport Gaze Naturale – Transgaz S.A.

 

Proiectele vor putea fi depuse în perioada 4 noiembrie 2019 – 4 noiembrie 2021