Modificări operate în cadrul Ghidului și Fișelor indicatorilor în raport cu versiunile anterioare

 

Document Modificare
Ghid indicatori Documentul a fost restructurat pe secțiuni, pentru a permite referențierea către (sub)secțiunile relevante sau alte documente utile (POCU Form, link către site etc.).
A fost eliminată categoria ”fara ISCED” din secțiunea Nivel de studii
A fost introdusă excepția privind termenele de completare a secțiunilor din Formularul de înregistrare individuală a participanților, în cazul proiectelor al căror beneficiar este ANOFM
Fise indicatori AP 1 A fost extinsă limita de vârstă pentru tinerii NEETs de la 24 la 29 ani
A fost introdusă excepția privind termenele de completare a secțiunilor din Formularul de înregistrare individuală a participanților, în cazul proiectelor al căror beneficiar este ANOFM
A fost actualizat codul indicatorului 4S1 (cod nou 4S225). Tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 -29 ani care beneficiază de sprijin
Fise indicatori AP 2 A fost extinsă limita de vârstă pentru tinerii NEETs de la 24 la 29 ani
A fost introdusă excepția privind termenele de completare a secțiunilor din Formularul de înregistrare individuală a participanților, în cazul proiectelor al căror beneficiar este ANOFM
A fost actualizat codul indicatorului 4S1 (cod nou 4S225). Tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 -29 ani care beneficiază de sprijin
Fișe indicatori AP 4 A fost introdusă fișa pentru indicatorul 4S214 ‘Număr tratamente acordate pentru tratarea HIV’
Fișe indicatori AP 6 A fost extinsă limita de vârstă pentru tinerii NEETs de la 24 la 29 ani
A fost eliminată referința privind vârsta participanților cuprinși în diferite cicluri de studii și au fost actualizate codurile pentru următorii indicatori:

·  4S72 (cod nou 4S215). Rata de cuprindere a copiilor de vârsta educației ante-preșcolare sprijiniți prin FSE, din care: roma/din mediul rural

·  4S73 (cod nou 4S216). Rata de cuprindere a copiilor de vârsta educației preșcolare sprijiniți prin FSE, din care: roma/din mediul rural

·  4S77 (cod nou 4S217). Rata de cuprindere a elevilor din învățământul primar sprijiniți din FSE, din care: roma/ din mediul rural

·  4S78 (cod nou 4S218). Rata de cuprindere a elevilor din învățământul gimnazial sprijiniți din FSE, din care: roma/ din mediul rural

·  4S79 (cod nou 4S219). Rata de cuprindere a elevilor din învățământul secundar superior sprijiniți prin FSE, din care: roma/din mediul rural

·  4S80 (cod nou 4S220). Rata de abandon a elevilor din învățământul primar și gimnazial sprijiniți din FSE, din care: roma/din mediul rural

·  4S81 (cod nou 4S221). Rata de abandon a elevilor din învățământul secundar superior sprijiniți din FSE, din care: roma/din mediul rural

·  4S87 (cod nou 4S222). Persoane (copii), din care Roma/ din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP), din care: ante-preșcolari / preșcolari

·  4S91 (cod nou 4S223). Persoane (elevi), din care roma/ din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învăţământul primar şi secundar), din care: Învățământ primar / gimnazial / secundar superior

Au fost actualizate definițiile indicatorilor:

·  4S115. Cursanți/ studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant

·  4S120. Persoane (elevi/ucenici) certificate la încetarea calității de participant

·  4S121. Persoane (elevi/ucenici) care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant

·  4S122. Persoane (elevi/ucenici) care urmează studii/ cursuri de formare la încetarea calității de participant

A fost modificat termenul de încetare a calității de participant pentru indicatorii:

·         4S116. Cursanți/Studenți/ Cercetători etc., care își găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de participant

·         4S117. Cursanți/Studenți/Cercetători etc., care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant

A fost actualizat codul indicatorului 4S71 (cod nou 4S224). Tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, care beneficiază de măsuri de reîntoarcere în educație în programe de tip a doua șansă