Manualul Beneficiarului > 6. PĂSTRAREA ȘI ARHIVAREA DOCUMENTELOR

6. PĂSTRAREA ȘI ARHIVAREA DOCUMENTELOR

6. PĂSTRAREA ȘI ARHIVAREA DOCUMENTELOR

Beneficiarul are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original, precum şi copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi...

Continuare...