Manualul Beneficiarului > 5. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

5. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Părțile semnatare au dreptul de a conveni modificarea clauzelor și/sau anexelor Contractului de finanțare, în situația în care după intrarea sa în vigoare apar schimbări de natură juridică, administrativă sau tehnică.

 

Modificările contractuale se pot realiza prin act adițional sau printr-o notificare, în condițiile prevăzute de Contractul de finanțare.

 

Modificarea va fi inițiată în MySMIS, printr-o solicitare însoțită de o justificare temeinică, fără a afecta obiectivul/scopul proiectului, în termenele și în condițiile prevăzute în Contractul de finanțare.