Manualul Beneficiarului > 4. MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA PROIECTULUI

4. MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA PROIECTULUI

4.1. Monitorizarea proiectului

Procesul de monitorizare a proiectului începe de la data semnării Contractului de Finanțare și se finalizează la data expirării perioadei de sustenabilitate.   În vederea sprijinirii...

Continuare...

4.2. Rapoarte de monitorizare

În perioada de implementare, Beneficiarul va transmite la OIR responsabil Rapoarte Tehnice. Acestea sunt transmise într-un singur exemplar original (Anexa 9 – Raport tehnic) și/sau în...

Continuare...

4.3. Vizite de monitorizare

Scopul vizitelor de monitorizare este de a verifica la fața locului progresul fizic al proiectelor și acuratețea/corelarea datelor înscrise în Rapoartele Tehnice, culegerea de date suplimentare...

Continuare...