Manualul Beneficiarului > 3. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI > 3.9. Informarea și publicitatea proiectului

3.9. Informarea și publicitatea proiectului