Manualul Beneficiarului > 3. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI > 3.7. Derularea procesului de achiziții în cadrul proiectelor finanțate prin POCU

3.7. Derularea procesului de achiziții în cadrul proiectelor finanțate prin POCU