Manualul Beneficiarului > 3. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI > 3.5. TVA

3.5. TVA

3.5. TVA

În conformitate cu prevederile art. 69, alin. (3) lit. c) din Regulamentul UE nr. 1303/2013, cheltuiala cu TVA este eligibilă, dacă este nedeductibilă, potrivit legii. Pentru...

Continuare...