Manualul Beneficiarului > 3. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI > 3.4. Verificarea cererilor de rambursare prin vizite la fața locului

3.4. Verificarea cererilor de rambursare prin vizite la fața locului