Manualul Beneficiarului > 3. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI > 3.2. Cererea de rambursare

3.2. Cererea de rambursare

3.2.3. Autorizarea cererii de rambursare

Ulterior autorizării cererii de rambursare, AM POCU notifică Beneficiarul, prin transmiterea Scrisorii de informare a Beneficiarului/partenerilor cu privire la autorizarea/neautorizarea cheltuielilor incluse în cererea de rambursare....

Continuare...