Manualul Beneficiarului > 3. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI > 3.1. Mecanismul prefinanțării

3.1. Mecanismul prefinanțării

3.1.1. Aspecte generale

Pentru ca Beneficiarii/partenerii proiectelor implementate în cadrul Programului Operațional Capital Uman să dispună de mijloace financiare suficiente pentru implementarea proiectelor, AM POCU pune la dispoziția acestora...

Continuare...

3.1.4. Solicitarea prefinanțării

Pentru proiectele finanțate prin POCU, prefinanțarea se acordă Beneficiarilor și/sau partenerilor în tranșe de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile...

Continuare...

3.1.6. Tranșele de prefinanțare

Conform OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, prefinanțarea se acordă în tranșe de maxim 10% din valoarea eligibilă a proiectului. 3.1.6.1 Prima tranșă de...

Continuare...