Manualul Beneficiarului > 1. INTRODUCERE

1. INTRODUCERE

1.1. Glosar de termeni

Aplicaţie. Cererea de finanțare împreună cu copiile documentelor suplimentare solicitate şi declaraţiile pe propria răspundere. Autoritate de Management. Structură în cadrul MFE, desemnată pentru gestionarea programului...

Continuare...

1.2. Abrevieri

AA Autoritatea de Audit AC Autoritatea de Certificare AM Autoritatea de Management ANAP Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice AP Axa Prioritară AT Asistenţă Tehnică CE Comisia...

Continuare...

1.3. Scopul Manualului Beneficiarului

Manualul Beneficiarului este un ghid menit să ofere îndrumare Beneficiarilor Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 în procesul de implementare a proiectelor finanțate prin acest program. Acesta...

Continuare...