Manualul Beneficiarului > 5. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE > 5.3. Suspendarea Contractului de finanțare

5.3. Suspendarea Contractului de finanțare

Contractul poate fi suspendat de oricare dintre cele două părți, prin transmiterea către cealaltă parte a unei propuneri de act adițional, în termen de 5 zile de la intervenirea situației ce determină imposibilitatea continuării proiectului.

Suspendarea implementării proiectului va fi permisă doar în situații foarte bine justificate de către beneficiar și în condițiile în care este posibilă finalizarea implementării proiectului în cadrul perioadei de programare. Aceste situații pot fi de natura celor menționate în condițiile contractuale.

În cazul în care suspendarea Contractului a fost aprobată, pe perioada suspendării:

  • cheltuielile efectuate de Beneficiar/parteneri pe parcursul perioadei de suspendare a Proiectului, aferente perioadei de suspendare, nu vor fi acoperite din finanțarea acordată

beneficiarul poate depune la AM/OIR/OI POCU responsabil solicitări de modificări contractuale și cereri de prefinanțare/plată/rambursare, precum și cereri de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată.