Manualul Beneficiarului > 4. MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA PROIECTULUI > 4.1. Monitorizarea proiectului

4.1. Monitorizarea proiectului

Procesul de monitorizare a proiectului începe de la data semnării Contractului de Finanțare și se finalizează la data expirării perioadei de sustenabilitate.

 

În vederea sprijinirii Beneficiarilor/partenerilor în procesul de implementare, OIR/OI responsabil va desemna și comunica Beneficiarului, după semnarea Contractului de Finanțare, datele ofițerului de proiect responsabil de monitorizarea proiectului, atât pentru perioada de implementare, cât și pentru cea de sustenabilitate. Astfel, pentru orice informații/clarificări, Beneficiarul poate solicita sprijin ofițerului de proiect nominalizat.

 

OIR/OI responsabil monitorizează stadiul implementării proiectelor gestionate prin:

  • Verificări administrative asupra Rapoartelor Tehnice elaborate și transmise de către Beneficiari. În procesul de monitorizare, ofițerii de proiect verifică dacă datele Rapoartelor Tehnice ale proiectului transmise de Beneficiar sunt reale, dacă proiectul se implementează în conformitate cu prevederile contractuale și dacă respectă prevederile legislației naționale și comunitare. De asemenea, sunt verificate rezultatele raportate și este urmărită evoluția în timp a indicatorilor stabiliți prin Contractul de finanțare.
  • Verificări la fața locului în scopul de a verifica realitatea progresului fizic al proiectelor. Vizitele la fața locului se vor efectua cel puțin o dată pe an, în momentele cheie ale implementării proiectului sau ori de câte ori situația o
  • Monitorizarea ex-post prin asigurarea monitorizării îndeplinirii indicatorilor post-implementare.