Manualul Beneficiarului > 2. DEMARAREA PROIECTULUI > 2.2. Obligațiile contractuale ale Beneficiarului

2.2. Obligațiile contractuale ale Beneficiarului

În derularea proiectului, conform contractului de finanțare, Beneficiarul are o serie de obligații și responsabilități, în conformitate cu Articolul 7 – Drepturile și obligațiile Beneficiarului din Contractul de finanțare. Cererea de finanțare și bugetul aprobate devin anexe ale contractului de finanțare, aflându-se, prin urmare, sub incidența aceluiași regim de obligații și responsabilități.

Atenție! Din punct de vedere tehnic şi financiar, proiectul trebuie să îşi atingă indicatorii propuşi în cererea de finanţare. În cazul în care nu au fost atinși indicatorii asumaţi, AM/OIR/OI POCU responsabil va diminua valoarea finanțării nerambursabile proporţional cu gradul de realizare a indicatorilor, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. În acest sens, AMPOCU a elaborat Metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POCU.

În consecinţă, Beneficiarul împreună cu partenerii săi, dacă este cazul, trebuie să depună toate eforturile pentru finalizarea cu succes a proiectului.