Manualul Beneficiarului > 2. DEMARAREA PROIECTULUI > 2.1. Semnarea contractului de finanțare

2.1. Semnarea contractului de finanțare

Contractul de finanțare este un act de adeziune și stabilește cadrul juridic în care se va desfășura relația contractuală dintre AM POCU și Beneficiar, regulile și termenele care trebuie respectate de ambele părți, condițiile în care se acordă finanțarea solicitată, precum și modalitățile de punere în aplicare a prevederilor contractuale.

 

Odată cu semnarea contractului de finanțare, Solicitantul de finanțare devine Beneficiar POCU, iar contractul intră în vigoare și produce efecte de la data semnării de către ultima parte.

Schema de mai jos se referă la situația în care cererea de finanțare (CF) a fost aprobată și proiectul a intrat în procesul de contractare.