Manualul Beneficiarului > 1. INTRODUCERE > 1.6. Cofinanțarea privată pentru Beneficiari POCU

1.6. Cofinanțarea privată pentru Beneficiari POCU

Ratele de cofinanțare aplicabile pentru Beneficiari entități publice, respectiv privat, sunt diferențiate și prevăzute în cadrul capitolului 4, subcapitolul 4.3.1 din Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, respectiv în cadrul Ghidului Solicitantului Condiții Specifice, după caz.