Manualul Beneficiarului > 1. INTRODUCERE > 1.5. Website-ul POCU și comunicarea cu Beneficiarii

1.5. Website-ul POCU și comunicarea cu Beneficiarii

În procesul de pregătire/implementare a proiectelor finanțate din POCU 2014-2020, beneficiarii dispun de o serie de documente (inclusiv versiunile lor actualizate, după caz) încărcate pe website-ul http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-pocu/, în secțiunea dedicată POCU disponibilă online[1]. Printre documente se regăsesc:

  • Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
  • Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, inclusiv corrigendumurile publicate;
  • Ghidurile Beneficiarului-Condiții Specifice privind accesarea finanțărilor aferente apelurilor de propuneri de proiecte;
  • Manualul Beneficiarului;
  • Ghidul Practic pentru Colectarea și Raportarea Indicatorilor POCU;
  • Metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile in cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de Program în cadrul proiectelor.

Beneficiarii POCU primesc sprijin prin intermediul sistemului Helpdesk disponibil online, la adresa http://www.fonduri-ue.ro/contact/logare-utilizator

 

 

 

[1] Vă rugăm să consultați versiunile actualizate ale documentelor postate pe pagina web http://mfe.gov.ro/ – secțiunea dedicată POCU.