Comunicate de presă

Astăzi are loc, la Ministerul Fondurilor Europene, o reuniune de lucru cu Organismele Intermediare Regionale, pentru găsirea unor soluții clare care să conducă la mai buna gestionare a implementării și managementului proiectelor finanțate din acest Program.

Prezentă la reuniune, Dna. Roxana Mînzatu, ministrul Fondurilor Europene, a subliniat necesitatea unei interacțiuni permanente și constructive între echipa POCU, OIR-uri și beneficiari. Ministrul a punctat, în context, importanța Organismelor Intermediare în relația cu cei care implementează proiecte și a cerut o abordare managerială profesionistă și performantă din partea tuturor structurilor regionale responsabile.

La rândul său, Dna. Mihaela Toader, secretar de stat coordonator POCU, a transmis nevoia unei abordări unitare a problemelor semnalate de beneficiari la nivelul tuturor OIR-urilor. A evidențiat rolul esențial al ofițerilor de monitorizare a proiectelor, care trebuie să dovedească cu adevărat sprijin pentru beneficiari.

Dl. Vladimir Rovințescu, directorul Autorității de Management pentru POCU, a solicitat Organismelor Intermediare din toată țara accelerarea ritmului de verificare a plăților, astfel încât să nu mai existe întârzieri, iar până la sfârșitul anului POCU să atingă nivelul cheltuielilor estimate.

Întâlnirea de astăzi are loc în contextul unui amplu proces de consultare a beneficiarilor de fonduri europene, pe care Minsiterul Fondurilor Europene l-a declanșat în luna iunie. În cadrul reuniunilor consultative, beneficiarii au subliniat nevoia de comunicare și au ridicat probleme legate de timpul de procesare a plăților și de îmbunătățire a interacțiunii cu Organismele Intermediare.

Mai multe detalii, aici

Astăzi a avut loc, la MFE, cea de-a doua reuniune de lucru cu reprezentanții pieței pentru îmbunătățirea comunicării și…

Publicată de Ministerul Fondurilor Europene România pe Vineri, 5 iulie 2019