Anunturi AMPOCU

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul „Dezvoltarea serviciilor de educație antrepreșcolară”, axa prioritară 6 – Educație și competențe, obiectivul specific 6.2., aprobat prin Ordinul nr. 2482/ 26.11.2019.

 

Modificarea vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor până la data de 10 ianuarie 2020.