Anunturi AMPOCU

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii  NEETs (tineri care nu sunt înscriși într-un program de educație, ocupare sau formare profesională )”- AP 6/ PI 8.ii/ OS 6.1.

 

Apelul urmărește creșterea accesului la măsuri de educație pentru tinerii care nu sunt înscriși într-un program de educație, ocupare sau formare profesională (NEETs), cu vârsta între 16 – 24 ani, care au abandonat cursurile învățământului primar și/sau gimnazial înainte de finalizarea acestuia.

 

Activități finanțate:

• Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții;
• Furnizarea de programe „A doua șansă”;
• Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare
• Măsuri de sprijin financiar pentru stimularea participării în cadrul programului „A doua șansă”;

 

Tipuri de solicitanți eligibili:

• Ministerul Educației Naționale (MEN);
• Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS);
• Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMJS şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale;
• Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic;
• Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică;
• Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
• Organizaţii sindicale/ Organizații patronale/ Asociaţii profesionale/ Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră/ Furnizori de servicii de ocupare/ Camere de comerț, industrie și agricultură/ ONG-uri;

 

 

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 de luni.

 

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 7 octombrie 2019, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro