Comunicate de presă

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, deschide apelul de proiecte competitiv „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa I”.

Pot depune proiecte institutele medicale publice care au personal medical calificat în endoscopia digestivă.

Activitățile finanțate în cadrul proiectelor sunt: dezvoltarea cadrului metodologic necesar implementării programelor de prevenție, informatizarea registrelor naționale de screening, formarea și instruirea profesională a specialiștii implicați în derularea programelor de prevenție, campanii naționale de informare cu privire la serviciile de screening al cancerului colorectal.

Finanțarea disponibilă pentru acest apel de proiecte este 5 milioane euro, din care 4,2 milioane fonduri europene.

Proiectele se pot depune online, în sistemul MySMIS, începând cu data de 12.10.2018 și până în data de 12.12.2018.

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro.

Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de România în domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre UE.

Până în prezent, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, din cadrul MFE, a semnat contracte de finanțare în valoare totală de 2,1 miliarde euro.