Anunturi AMPOCU

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”.

 

Scopul apelului este creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație.

 

Bugetul apelului este de 2 milioane euro, iar proiectele finanțate vor fi implementate în regiunea Văii Jiului.

 

Activități finanțate:

 • Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților;
 • Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
 • Servicii de asistență (creșă, afterschool, acompaniere) pentru persoanele aflate în îngrijirea persoanelor din grupul țintă al proiectelor, în vederea sprijinirii acestora la activitățile proiectului.

 

Solicitanți eligibili:

 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;
 • Furnizori autorizați de formare profesională;
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
 • Asociații și fundații;
 • Organizații sindicale;
 • Organizații patronale;
 • Camere de comerţ şi industrie;
 • Universități.

Aceștia vor putea depune proiectele și în parteneriat.

 

Proiectele vor putea fi depuse în perioada 13 ianuarie – 10 aprilie 2020.